Taiwanese onderzoekers hebben bedacht hoe je snel de massa van nanodeeltjes en virussen kunt bepalen met een massaspectrometer. Kwestie van slim ioniseren, zo leggen ze uit in het tijdschrift Analytical Chemistry.

De nieuwe techniek lijkt vooral handig voor de kwaliteitscontrole in nanodeeltjesfabrieken. Wat die virussen betreft is het wellicht interessant om te zien of er veel variatie in de massa zit, iets dat tot nu toe nauwelijks was te meten.

Het probleem met dit formaat deeltjes (1 megadalton tot 1 gigadalton) is dat ze naar verhouding heel weinig lading meekrijgen als je ze ioniseert. Een massaspectrometer meet in feite de verhouding tussen massa en lading van ionen. Dat gaat probleemloos als je een klein ion met weinig lading hebt, en het lukt ook met grote deeltjes (eiwitten of zelfs complete cellen) die bij het ioniseren heel sterk worden opgeladen. Maar bij grote deeltjes met weinig lading heeft het signaal de neiging te verzuipen in de ruis.

Chung-Hsuan Chen hebben nu die ruis zo ver mogelijk verminderd door voor het ioniseren een vorm van laser-induced acoustic desorption te gebruiken. Anders dan bij de gebruikelijke massaspectrometrietechnieken (met name MALDI) hoef je hierbij de deeltjes niet vooraf in een oplosmiddel (matrix) te suspenderen. Bij het ioniseren kunnen dus ook geen oplosmiddelmoleculen aan de ionen blijven hangen, die de massa van die ionen zouden kunnen vertekenen. Bovendien laat deze techniek de nanodeeltjes heel.

Een andere modificatie is een stalen omhuizing rond de ladingsdetector, die elektronische ruis buitenhoudt.

Chen zegt dat hij nu de massa van zowel polystyreen nanobolletjes als hiv-virusdeeltjes binnen een minuut kan bepalen.

bron: C&EN

Onderwerpen