In Hong Kong zijn synthetische peptides bedacht die net zo’n mantel rond DNA vormen als een virus. De ‘nanococons’ zijn wellicht te gebruiken om gentherapie toe te dienen, valt te lezen in JACS.

De peptides van Ying Chau en Rong Ni zijn veel kleiner dan echte viruseiwitten. Er zitten maar zestien aminozuren in verwerkt, wat de synthese een stuk eenvoudiger maakt. Functioneel komen ze echter op hetzelfde neer: het ene eind bindt zich aan DNA, het andere is hydrofiel en het middendeel is hydrofoob en zelfassemblerend.

Dat middendeel is trouwens geïnspireerd door de ‘bètasheets’ van het amyloïde-eiwit, dat de plaques veroorzaakt die samengaan met de ziekte van Alzheimer.

Inderdaad blijken ze zich netjes rond een DNA-plasmide te groeperen, waarbij ze een soort cocons vormen van maxmaal 65 nanometer lang. De betasheetstructuur herken je daarbij terug in 4 nm uit elkaar liggende streepjes.

Het grootste nadeel zou kunnen zijn dat de cocons zo stabiel zijn dat je het DNA er nooit meer uit krijgt, ook niet in de gastheercel waar het uiteindelijk zijn werk moet doen.

bron: C&EN