Deskundigen bezorgder over risico dan leken

Wetenschappers schatten de gezondheids- en milieurisico’s van nanotechnologie duidelijk somberder in dan de gemiddelde burger. Dat stelt Dietram Scheufele (University of Wisconsin-Madison) in een online-publicatie in Nature Nanotechnology, naar aanleiding van een enquête onder 363 experts en 1015 gewone Amerikanen.

De uitkomsten zijn ongebruikelijk. Meestal jaagt nieuwe technologie juist de burgerij paniek aan terwijl de wetenschap de risico’s veel lager inschat.

Dat het met nanotechnologie anders werkt, is volgens Scheufele niet zo vreemd. Zo'n beetje alle experts zijn het er over eens dat er veel meer onderzoek naar de risico’s moet worden gedaan. Leken vertrouwen er kennelijk op dat dat onderzoek allang gedaan wordt.

bron: Die Welt

Onderwerpen