Silica-nanodeeltjes met een vleugje koper katalyseren de omzetting van stinkende zwavelverbindingen in niet-stinkende. Ziehier de aanzet tot een nieuwe generatie deodorant, aldus Brij Moudgil (University of Florida) in het tijdschrift Langmuir.

De uitvinding zou ook geschikt kunnen zijn om ongewenste zwavelverbindingen uit ruwe olie te verwijderen, denkt hij.

 

De nanokatalysatordeeltjes ontstaan door koperchloride dihydraat (CuCl2.2H2O) op te lossen in een suspensie van poreuze silicadeeltjes. Vervolgens werd natriumbicarbonaat toegevoegd om koper op de deeltjes te laten neerslaan.

 

Vevrolgens probeerde Moudgil uit wat deze deeltjes deden met ethylmercaptan oftewel ethaanthiol (CH3-CH2-SH), de stof die onder meer aan aardgas wordt toegevoegd om gaslekken ‘ruikbaar’ te maken. Met gachromatografie kon hij aantonen dat deze stof werd omgezet in diethyldisulfide, wat een stuk minder stinkt.

 

In het beste geval waren de deeltjes tweemaal zo effectief als actieve kool, dat geur verwijdert door het ethylmercaptan eenvoudigweg te absorberen.

 

Het succes is wel sterk afhankelijk van de hoeveelheid koperchloride die je bij de bereiding van de deeltjes gebruikt. Een klein beetje slaat vooral in de poriën neer, en heeft daar een zeer effectieve katalytische werking. Voeg je echter te veel toe, dan krijg je grotere klonten koper op het oppervlak van de deeltjes en is het effect veel minder groot.

 

Of het verstandig is om zulke nanodeeltjes daadwerkelijk aan deodorant toe te voegen, is wel een hele goede vraag.

 

bron: American Chemical Society

Onderwerpen