In de Amerikaanse staat Utah is een Colombiaanse mammoet gevonden met mitochondriaal DNA van een wolharige. Die twee soorten moeten dus nogal ‘close’ zijn geweest ondanks het feit dat er evolutionair een miljoen jaar tussen zat, zo wordt binnenkort gemeld in Genome Biology.

Helemaal zeker weten de betrokken onderzoekers het niet, want het DNA uit de celkernen van het 11.000 jaar oude dier was te ver heen om het nog te kunnen sequensen. Maar ze vermoeden dat ze een hybride hebben gevonden. Zoals bekend wordt mitochondriaal DNA uitsluitend doorgegeven door de moeder, dus dat moet een wolharige mammoet (Mammuthus primigenius) zijn geweest. Maar qua lichaamsbouw leek het fossiel meer op een Colombiaanse mammoet (M. columbi), een soort die een kwart groter werd. Zo eentje zou dus de vader moeten zijn geweest.

Er zijn al eerder mammoetfossielen gevonden die qua bouw een beetje tussen beide soorten in zaten. Eerder werden die aangezien voor een aparte soort (M. jeffersonii) maar achteraf zouden dat óók wel eens hybriden kunnen zijn geweest.

Achteraf verbaast het de onderzoekers niet eens. De Colombiaanse mammoet leefde over het algemeen zuidelijker dan de wolharige, maar soms overlapten de leefgebieden elkaar. De grotere Colombiaanse mammoetstieren hadden dan waarschijnlijk een streepje voor bij de wolharige vrouwtjes.

Bij Afrikaanse olifanten zie je heden ten dage nog hetzelfde gebeuren. Recent DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat daar ook twee verschillende soorten van bestaan. En op plekken waar de leefgebieden elkaar overlappen, zie je ook dat de vrouwtjes de grootste mannejes uitzoeken en vervolgens hybrides op de wereld zetten.

bron: McMaster University, BioMed Central

Onderwerpen