Bij MSD in Oss verdwijnen de komende drie jaar opnieuw 440 R&D-banen. Daarmee verandert het voormalige Organon in feite in een pure productievestiging, zo valt op te maken uit een persbericht.

Het betekent dat het in 2011 door MSD gelanceerde ‘Plan B’, waarbij de oprichting van een ‘MSD Development Center Oss’ de afstoting van het overgrote deel van de Organon-R&D althans enigszins moest goedmaken, achteraf een loos gebaar was. Mochten zowel de vakbonden als de betrokken overheden nu het gevoel krijgen dat ze belazerd zijn, dan is dat niet geheel onbegrijpelijk.

De ontslagronde, die deel uitmaakt van een wereldwijde reorganisatie, komt er op neer dat bij dat Development Center Oss nog maar 30 banen overblijven ten behoeve van ‘internationale ontwikkelactiviteiten’. De productie-afdelingen, waar 1.500 mensen werken, lijken intact te blijven.

Volgens het persbericht “is er de afgelopen jaren in de wereld van de gezondheidszorg veel veranderd. Daardoor heeft MSD wereldwijd minder nieuwe geneesmiddelen op de markt kunnen brengen, terwijl in dezelfde periode belangrijke geneesmiddelen uit patent zijn gegaan.” Met andere woorden: de verkoop loopt zo slecht dat er geen geld meer is om iets beters te ontwikkelen.

Er wordt nog aan toegevoegd dat het management van MSD onderzoek naar mogelijke alternatieven heeft laten doen door bureau KPMG. “Helaas is de conclusie dat er geen reële mogelijkheden zijn voor overdracht van deze bedrijfsonderdelen aan een derde partij waarbij zowel sprake is van significant en duurzaam baanbehoud voor de medewerkers als financiële haalbaarheid voor alle partijen.”

bron: MSD

Onderwerpen