Door ftalocyanine als ligand voor twee metaalionen tegelijk te laten spelen, kun je vier van deze moleculen permanent op elkaar stapelen. Mits je de metaalionen slim kiest, zo melden Japanse onderzoekers in JACS.

De synthese bouwt voort op eerdere driedekkermoleculen, die bestonden uit drie lagen ftalocyanine (Pc2-) met twee lutetiumkernen (Lu3+) er tussen. Ze redeneerden dat je die constructie kunt opvatten als een combinatie van LuPc2- en LuPc+, en dat je in theorie dus ook twee stuks LuPc2- op elkaar moet kunnen stapelen.

 

Het tussenliggende kation moet dan natuurlijk wel twee- in plaats van driewaardig zijn. Na het nodige zoekwerk bleek het met cadmium (Cd2+) inderdaad te werken.

 

In de praktijk blijk je de gewenste vierdekker te krijgen als je LuPc2(N[(CH2)3CH3]4) gedurende 30 minuten laat reageren met Cd(COOCH3)2, bij 400 graden Celsius en onder argon.

 

Via ioncyclotronresonantiemassaspectroscopie en NMR konden de onderzoekers bevestigen dat het donkerpaarse poeder inderdaad uit vierdekkertjes bestaat.

 

bron: C&EN

Onderwerpen