In Australië is een metal organic framework gesynthetiseerd dat koolstofdioxide absorbeert maar stikstof doorlaat. Je moet er de rookgassen van kolencentrales mee kunnen zuiveren, schreven Christopher Sumby en collega’s van de University of Adelaide onlangs in JACS.

Het is niet het eerste mof dat CO2 adsorbeert. Maar de enorme selectiviteit ten opzichte van N2, die voor rookgasreiniging essentieel is, lijkt wel iets nieuws te zijn.

Het mof heeft de naam [Cu(bcppm)H2O] meegekregen. Het ontstaat uit koper(II)nitraat met (4-(4-carboxyfenyl)-1H-pyrazolyl)methaan als organische linker.

De selectieve adsorptiecapaciteit voor CO2 zit er niet van nature in, maar ontstaat door een nabehandeling die de 2D-structuur in een 3D-structuur verandert (kennelijk reageren dan de verschillende lagen van het mof met elkaar). Daarbij worden de ruitvormige poriën als het ware dichtgetrokken.

Het lijkt op een truc die ooit door de groep van Freek Kapteijn (TU Delft) is toegepast, in een mof dat CO2 van CH4 scheidt.

Volgens de Australiërs zijn de waterstofbruggen, die bij de nabehandeling ontstaan, stabiel genoeg om te voorkomen dat het netwerk bij de te verwachten gasdrukken weer openklapt. Ook is de adsorptie-enthalpie bescheiden, zodat het op papier niet al te veel energie zou moeten kosten om hun mof te regenereren.

De publicatie doet echter vermoeden dat ze nog niet echt aan praktijktests zijn toegekomen.

bron: University of Adelaide

Onderwerpen