Voor een gezonde hersenontwikkeling is het essentieel dat je het bij je geboorte eventjes benauwd krijgt. Dat suggereert althans een publicatie van de Yale School of Medicine, die gisteren door PLoS ONE online is gezet.

Het verhaal draait om UCP2 (voluit ‘mitochondrial uncoupling protein 2’), een eiwit dat vooral tot expressie komt wanneer cellen worden gestrest. De onderzoekers hebben ontdekt dat muizen dit eiwit tijdens hun geboorte aanmaken in de hippocampus, een deel van de hersenen dat met name belangrijk is voor het geheugen. Het effect is dan dat er meer neuronen en synapsen worden gevormd. Schakel je het verantwoordelijke gen helemaal uit, dan blijft de hersenontwikkeling van zo’n muis duidelijk achter.

Maar de natuurlijke aanmaak blijkt alleen goed op gang te komen wanneer de geboorte langs de natuurlijke weg verloopt. Haal je de muisjes via een keizersnede, dan maakt hun hippocampus veel minder UCP2 aan.

De enige reden die de onderzoekers kunnen verzinnen, is dat tijdens een natuurlijke geboorte de bloed- en zuurstofvoorziening van de hersenen tijdelijk wordt afgeknepen, wat vanzelf een stressreactie oplevert.

Of het bij mensen ook zo werkt is een beetje lastig te onderzoeken. Maar aanstaande moeders die vragen om een keizersnede zonder dat daar een dringende medische reden voor is, bijvoorbeeld omdat het minder pijn en moeite kost, moeten misschien toch maar een keertje extra nadenken.

bron: PLoS ONE

Onderwerpen