Schimmels kunnen lithium vrij maken uit oplaadbare batterijen. Daarmee is de eerste stap van de terugwinning alvast geregeld, stelden Jeffrey Cunningham en Valerie Harwood tijdens het najaarscongres van de American Chemical Society in Philadelphia.

Volgens de onderzoekers van de University of Southern Florida produceren die schimmels van nature voldoende organische zuren om lithium en andere zware metalen, zoals kobalt, te kunnen uitlogen uit accu-kathodes. Niet al hun zuren zijn daarbij even effectief: oxaalzuur en citroenzuur werken bijvoorbeeld wel, maar gluconzuur draagt niets bij aan het proces.

Je moet de kathodes daarvoor wel eerst uit de accu’s slopen en fijnmalen.

De Amerikanen hebben het geprobeerd met de huis-, tuin- en keukenschimmels Aspergillus niger, Penicillium simplicissimum en P. chrysogenum. Die produceerden inderdaad genoeg oxaalzuur en citroenzuur om 85 % van het lithium en 48 % van het kobalt vrij te maken uit het kathodepoeder.

Stap twee is dat je de metaalionen weer uit de aangezuurde vloeistof (pH < 3 na afloop) moet zien te krijgen. Cunningham is er nog niet uit hoe hij dát het beste kan aanpakken.

bron: ACS