Metaaldetectie kan nu voor meer worden gebruikt dan schatzoeken. Amerikaanse onderzoekers hebben met metaal gelabelde antilichamen gebruikt om uitgezaaide tumorcellen te vinden, meldt Convergent Science Physical Oncology.

Als kanker uitzaait zijn de cellen lastig te volgen. Ook is het van belang om de eigenschappen van deze cellen de weten, omdat cellen met een afwijkende eiwitten anders reageren op chemotherapie.

Voor onderzoek waren wetenschappers tot nu toe grotendeels aangewezen op fluorescente labels. Hiermee konden ze een beperkt aantal antilichamen labelen en volgen. Fluorescentiemicroscopen kunnen maar een paar kleuren onderscheiden.

In 2014 ontwikkelde het lab van Bernd Bodenmiller een manier om met metaal gelabelde antilichamen te gebruiken voor het bestuderen van eiwitten in cellen. Nu hebben onderzoekers in samenwerking met Fluidigm, het bedrijf dat de technologie commercialiseert, deze methode verder uitgebreid voor de detectie van kankercellen. De met metaal gelabelde antilichamen worden gedetecteerd met een massaspectrometer. Deze techniek staat bekend als ‘massacytometrie’. In dit experiment konden tot 35 verschillende metalen, en dus antilichamen, worden gedetecteerd. Het aantal metalen kan worden uitgebreid door het gebruik van verschillende isotopen.

De onderzoekers hebben met hun methode prostaatkankercellen bestudeerd. Ze hebben naar bloed en vloeibare monsters uit het beenmerg gekeken. Uit bloed en beenmerg hebben ze witte bloedcellen en tumorcellen geïsoleerd. De cellen zijn op een microscoopglaasje gefixeerd. Daarna zijn de antilichamen toegevoegd en weer weggewassen. Door de cellen, en daarmee ook het metaallabel, met een laser aan te stralen, ioniseert het achtergebleven metaal zodat de massaspectrometer het kan detecteren. Hierdoor weet je dat het antilichaam daar aan een tumoreiwit heeft gebonden. Dit verraadt de aanwezigheid van een tumorcel.

Verder is aan de hand van de gebonden antilichamen te bepalen uit welk weefsel de tumorcellen afkomstig zijn. De geïdentificeerde tumorcellen zijn vergeleken met tumorcellen uit de oorspronkelijke tumor.

De onderzoekers hopen hun methode te gebruiken bij het verbeteren van gepersonaliseerde kankerbehandelingen.

Bron: Convergent Science Physical Oncology