Dankzij een hittebestendig membraan van lanthaan, calcium en ijzeroxide kun je nu letterlijk de zuurstof uit koolstofdioxide zuigen. Het resterende koolstofmonoxide kan dan dienen als grondstof, claimen MIT-onderzoekers Xiao-Yu Wu en Ahmed Ghoniem in ChemSusChem.

Het membraan (werktitel LCF-91, samenstelling La0,9Ca0,1FeO3-δ) heeft een perovskietstructuur waarin zuurstofatomen bij hoge temperatuur (denk aan 1000 °C) min of meer vrij kunnen rondzwerven. Zuig je ze aan één kant uit het kristalrooster, dan worden aan de andere kant vervangende atomen naar binnen gezogen. Bijvoorbeeld uit gasvormig CO2, dat bij deze temperatuur vrij gemakkelijk thermochemisch wordt gereduceerd tot CO + 1/2 O2.

Zuurstof onttrekken aan de andere kant kan simpelweg door de ruimte vacuüm te trekken, maar aantrekkelijker is om het te laten reageren met methaan. En wel zo dat het niet opnieuw CO2 oplevert maar een mengsel van CO en H2, synthesegas dus, waar je bijvoorbeeld vloeibare brandstoffen van kunt maken.

De voor de CO2-reductie benodigde energie wordt toegevoerd via de verwarming van het membraan. Daar kun je zonlicht voor gebruiken, of restwarmte van andere processen, of wat je ook ter beschikking hebt.

Voorlopig werkt het alleen op labschaal, maar de berekeningen van Wu en Ghoniem suggereren dat het ook op grotere schaal moet kunnen.

bron: MIT