NWO maakt Vernieuwingsimpuls beter toegankelijk

NWO past de veni-, vidi- en vici-subsidies aan. De bedragen worden verhoogd en naast ‘gewone’ onderzoekers kunnen voortaan ook hoogleraren aan alle ronden meedoen. Ook worden voortaan voorstellen uit verschillende wetenschapsgebieden met elkaar vergeleken om het subsidiegeld eerlijker over de hele wetenschap te spreiden, zo heeft NWO dinsdag aangekondigd.

In cooncreto gaat de veni-subsidie van 208.000 naar 250.000 euro. Vidi gaat van 600.000 naar 800.000 euro, vici van 1.250.000 naar 1.500.000 euro. De verhogingen zijn mogelijk nu minister Plasterk het budget heeft verhoogd.

De beperkingen voor hoogleraren vervallen. Tot nu toe mochten die geen vidi aanvragen, en alleen een vici als ze nog geen drie jaar hoogleraar waren. Nieuw is ook dat onderzoekers niet meer van tevoren een ‘inbeddingsgarantie’ van een instituut of universiteit hoeven te regelen vóórdat ze een vici aanvragen. Bij veni en vidi was die verplichting al eerder afgeschaft.

De beoordeling van de aanvragen verandert ook. Vanaf volgend jaar deelt NWO de wetenschap op in drie domeinen: alfa en gamma, bèta en levenswetenschappen. Elke tak krijgt een ‘domeinpanel’ dat de voorstellen naast elkaar legt, die eerder door de bestaande NWO-gebieden zijn goedgekeurd.

Voor multidisciplinair onderzoek, dat die NWO-wetenschapsgebieden overstijgt, komt er een speciaal aanvraagloket.

Nieuw is ook dat alle onderzoekers hun aanvraag kracht mogen bijzetten met opmerkingen over de relevantie van het onderzoek voor de samenleving en de industrie. Dit was tot nu toe alleen mogelijk in de technische wetenschappen. Het wordt echter nie verplicht: als de relevantie ontbreekt, dan tellen als vanouds de criteria ‘kwaliteit van de onderzoeker’ en ‘kwaliteit van het voorstel’.

In november en december organiseert NWO een serie voorlichtingsbijeenkomsten over de wijzigingen. Zie www.nwo.nl/vivoorlichting

bron: NWO

Onderwerpen