Onder auspiciën van Unesco heeft op 10 november de allereerste International Science Center and Science Museum Day plaats.

Wetenschapscentra over de hele wereld profileren zich die dag met speciale activiteiten, liefst gebaseerd op de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. In Amsterdam laat Nemo Science Museum het samenvallen met de eigen Science Night, een jaarlijkse inspiratieavond voor docenten uit het voortgezet onderwijs.

Malaria in de groep

In ACS Central Science zijn onlangs de eerste resultaten gepubliceerd van Open Source Malaria, een internet-discussieforum dat zich wijdt aan de zoektocht naar nieuwe malariamedicijnen. Uitgangspunt was een lijst met enkele duizenden kandidaat-moleculen, die het open lab van farmagigant GSK in Tres Cantos bij Madrid in 2010 openbaar maakte. Het forum wordt vooral bevolkt door organici die ervaringen uitwisselen over moleculaire variaties en betere syntheseroutes. De publicatie over arylpyrrolen, uiteraard open access, telt dan ook 53 auteurs.