Mangaanoxide met een vleugje gadolinium of samarium zet NO in diesel-uitlaatgassen efficiënter om in NO2 dan platina. En het is nog goedkoper ook, melden Kyeongjiae Cho en collega’s in Science.

Die oxidatie van NO in NO2 lijkt op het eerste gezicht vrij zinloos. In de praktijk is het echter een essentiële voorbehandelingsstap voor selectieve katalytische reductie oftewel ureum-injectie. Dat proces verloopt beter met NO2 dan met NO.

Het gedoopte mangaanoxide lijkt qua structuur op een natuurlijk mineraal genaamd mulliet. Het oppervlak van zo’n kristal zit vol defecten, en sommige daarvan vertonen een platina-achtige katalytische activiteit. Metingen met FTIR en dichtheidsfunctionaaltheoretische berekeningen doen de auteurs vermoeden dat plekken met twee Mn-kernen vlak naast elkaar hier verantwoordelijk voor zijn.

Cho is verbonden aan de University of Texas at Dallas, maar heeft sinds 2003 ook een eigen bedrijf genaamd Nanostellar. Via dat kanaal is hij al een tijdje bezig om zijn ‘mangaanmulliet’ te commercialiseren, onder de naam Noxicat. De dieselmotor-industrie heeft al wat experimenten gedaan met het spul, waarschijnlijk zonder te weten wat er nu precies in zat. Publicatie in Science was uiteraard pas mogelijk toen de octrooien rond waren.

Over de eerste resultaten schijnt men laaiend enthousiast te zijn. Hoe Noxicat zich op de langere termijn houdt onder praktijkcondities, blijft nog even afwachten.

bron: University of Texas at Dallas, C&EN

Onderwerpen