Limburgse kennisinstellingen hopen de komende 10 jaar 580 miljoen euro extra te kunnen pompen in de regionale kenniseconomie. Ze vertrouwen er op dat de provincie, het rijk, Europa en het bedrijfsleven over de brug zullen komen, zo werd vrijdagavond duidelijk.

Het geld zou onder meer naar de Maastricht Health Campus, de Chemelot Campus in Sittard-Geleen en de Greenport Campus in Venlo moeten gaan. Een deel van de te financieren projecten staat daar al langer op de tekentafel, zoals het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) en het Chemelot Insitute for Science and Technology (Chemelot InSciTe) waarbij respectievelijk met de RWTH in Aken en met de TU Eindhoven wordt samengewerkt.

Het ‘strategisch programma Kennis-As Limburg’ is afkomstig van de Universiteit Maastricht, het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en Zuyd Hogeschool. Die kunnen er zelf 165 miljoen euro voor vrijmaken.

Het provinciebestuur is in principe bereid 180 milj0en bij te dragen, mits Provinciale Staten er mee instemmen. De verwachting is dat dat wel goedkomt, gezien het aantal voorstanders van de kenniseconomie biunnen dit orgaan.

Daarna hoopt men nog 238 miljoen los te peuteren bij het Rijk, de EU en grote bedrijven als DSM en Sabic. In hoeverre dát realistisch is, zal de komende maanden moeten blijken.

bron: FD, Provincie Limburg

Onderwerpen