In de VS is een methode bedacht om ninhydrine-reactieve stikstof te detecteren in de dampfase. Want daaraan kun je zien of ergens een lijk begraven ligt,zo melden Tara Lovestead en Thomas Bruno (NIST, Boulder, Colorado) in het tijdschrift Forensic Science International.

Volgens Bruno is een instrumentele analysemethode uiteindelijk betrouwbaarder dan een speurhond. Wat zo’n hond precies ruikt weet je immers nooit.

 

Ninhydrine (2,2-dihydroxyindaan-1,3-dion) wordt al heel lang in de forensische wetenschap gebruikt, onder meer omde aanwezigheid van vingerafdrukken aan te tonen. De stof bindt zich aan vrije primaire en secundaire amines, bijvoorbeeld in eiwitten, en geeft dan een intense blauwpaarse verkleuring te zien.

 

Bij de ontbinding van een lijk komen ook allerlei verbindingen vrij die voorzien zijn van vrije amines. Bekend was al dat je met ninhydrine kunt aantonen of een bodemmonster afkomstig is van een graf. Maar tot nu toe lukte het niet om die ‘ninhydrine-reactieve’ stoffen boven het graf te meten, vooral omdat ze maar weinig vluchtig zijn.

 

Lovestead en Bruno hebben er iets op gevonden. Ze gebruiken een aangepaste ‘porous layer open tubular column’ (PLOT). Dat is een gaschromatografiekolom waarin de stationaire fase wordt geadsorbeerd aan een poreus materiaal, in dit geval alumina.

 

De analyse heeft echter niets met klassieke gaschromatografie van doen. Eerst adsorbeer je in de kolom een hoeveelheid ninhydrine, en vervolgens vang je er een hoeveelheid lucht boven een verdachte plek mee op. Daarna stuur je een UV-lichtbundel door de kolom en kijkt hoeveel van dat licht het andere uiteinde bereikt. Daaraan kun je weer de kans aflezen dat er echt een lijk ligt. Immers, naarmate er meer ninhydrine gereageerd heeft, zit er meer blauwpaarse kleurstof in de kolom en wordt onderweg meer licht geabsorbeerd.

 

De onderzoekers hebben het met succes uitgeprobeerd met speciaal voor dat doel begraven ratten. Zelfs na 20 weken konden ze die nog terugvinden.

 

Eerder hebben ze een vergelijkbare techniek al toegepast om begraven explosieven op te sporen. Ze verwachten dat er nog wel meer toepassingen zullen zijn.

 

bron: BBC News

Onderwerpen