Ieders darmen zijn anders. Bij de ene persoon reageren ze hevig op bepaalde soorten voedsel of medicijnen, de ander heeft nergens last van. 

Onderzoekers aan de University of North Carolina School of Medicine proberen er achter te komen waarom dat zo is door de genexpressie in menselijke darmen op celniveau in kaart te brengen. Op deze foto hebben ze twee verschillende soorten eiwitten in de slijmlaag van de dikke darm fluorescent gelabeld: MUC2 in groen en MUC5B in rood. Hieruit blijkt dat de slijmsamenstelling en dus de genexpressie tussen de onder- en bovenkant van de darmcrypten verschilt.