Tijdens het boren van schaliegasputten lekt veel meer methaan de atmosfeer in dan men tot nu toe dacht. Hoog tijd om daar beter op te gaan letten, melden Amerikaanse onderzoekers in PNAS.

De waarschuwing komt vrijwel tegelijk met het derde deel van het jongste IPCC-klimaatrapport, dat aardgas aanprijst als relatief schone energiebron op voorwaarde dat lekkages tot een minimum worden beperkt. Het idee is dan dat aardgasgestookte energiecentrales een hoger rendement halen dan bijvoorbeeld kolencentrales, zodat je per kWh minder CO2 uitstoot.Maar methaan is zelf een veel sterker broeikasgas dan CO2, dus als er te veel van lekt ben je je klimaatwinst weer kwijt.

Tot nu toe werd aangenomen dat die lekkages bij schaliegaswinning vooral optreden in de productiefase. Tijdens het boren van de put, als er nog niet daadwerkelijk wordt ‘gefrackt’, zou de methaanuitstoot verwaarloosbaar zijn.

Maar onderzoekers van Purdue University en Cornell University zijn nu laag over een groot aantal van die putten in Pennsylvania heen gevlogen met een vliegtuigje vol meetapparatuur (dat mág daar nog, kennelijk). Minder dan 1 procent van die putten bleek een duidelijke methaanpluim te genereren, en dat bleken allemaal putten te zijn waar ze nog aan het boren waren. De emissies waren daar 100 tot 1000 keer groter dan de waarde waar de huidige modellen voor het milieu-effect van schaliegaswinning mee rekenen.

De onderliggende oorzaak is niet duidelijk: wellicht gebeurt het wanneer je door een methaanrijke steenkoolader heen boort. Dat zou dan automatisch inhouden dat het heel erg uitmaakt waar je je putten slaat.

De auteurs pleiten voor een landelijk onderzoek om de omvang van het probleem in kaart te krijgen.

 

bron: Purdue University

Onderwerpen