In Vlaanderen zijn antilichamen ontwikkeld tegen een veel voorkomend verkoudheidsvirus. Bij muizen werken ze al, melden Iebe Rossey, Xavier Saelens en collega’s van de UGent en het Vlaamse biotech-instituut VIB in Nature Communications.

Ze hebben het dan over het respiratoir syncytieel virus, afgekort RSV. Gewoonlijk word je er alleen maar snipverkouden van, maar met name bij kleine kinderen kan het op de lagere luchtwegen slaan en uitmonden in een ernstige longontsteking. En tot nu toe is er geen goed medicijn tegen.

In Gent gaan ze RSV nu te lijf met zogeheten nanobodies, relatief kleine antilichamen die deel uitmaken van het immuunsysteem van lama’s. Er zijn er twee gevonden die selectief binden aan RSV F, een membraaneiwit dat door het virus wordt gebruikt om het eigen celmembraan te laten fuseren met dat van de gastheercel waarin het hoopt binnen te dringen. Daarbij ‘pakken’ ze het eiwit in de prefusion-conformatie die het aanneemt vlak voordat het actie onderneemt, en maken die actie zo onmogelijk.

Het is al gelukt de combinatie van prefusion-eiwit en nanobody te laten uitkristalliseren. Het antilichaam blijkt zich te hechten op een plek die door de evolutie vrijwel ongemoeid wordt gelaten, zodat het werkt tegen alle varianten van het virus.

De auteurs geven toe dat ze niet de eersten zijn met zo’n nanobody. Ablynx, het Vlaamse bedrijf dat groot is geworden met die lama’s, heeft er zelf ook al een paar gemaakt. Maar volgens Saelens werken de zijne gewoon vele malen beter, als je op de publicaties van Ablynx mag afgaan.

Gezocht wordt nu naar een industriële partner die de klinische tests wil betalen.

bron: VIB