Leden Innovatieplatform pleiten voor nieuw soort industriebeleid.

“Probeer niet om oude posities krampachtig vast te houden. Oude industrieën moet je helpen door ze zacht te laten inslapen. Pijnlijk maar noodzakelijk.” aan het woord is Philips-topman Gerard Kleisterlee tijdens de jaarlijkse evaluatie van de Kennisinvesteringsagenda, onlangs in Amsterdam.

Volgens die KIA, die door 26 maatschappelijke organisaties wordt onderschreven, moet Nederland in 2016 behoren tot de Europese kennistop. maar de afstand tot de kopgroep groeit alleen maar. “We zitten hooguit nog in de kop van het peloton”, concludeert KNAW-president Robbert Dijkgraaf. Aan de universitaire onderzoekers zal het niet liggen. “Maar we hebben er veel te weinig.” En intussen zijn de publieke R&D-investeringen gedaald tot 0,67 procent van het bruto binnenlands product en blijven de private investeringen steken op 1 procent, de helft van het streefcijfer. “Wij zijn het enige land in de EU dat de afgelopen 10 jaar 0 procent groei heeft gehad in de R&D-uitgaven.”

Als prominente leden van het Innovatieplatform zegden beide sprekers hun voorzitter Jan Peter Balkenende stevig de wacht aan. “De overheid moet de moed hebben om een actief industriebeleid te voeren”, aldus Kleisterlee. “Gebruik de crisis om de boel om te gooien. Zet daarbij in op de sleutelgebieden, want die aanpak werkt. Zie het voedingsonderzoek in Wageningen: dat heeft een reputatie die Nederland ver overstijgt, en dát moet je hebben om buitenlandse investeerders te lokken.”

Welke industrietakken aan euthanasie toe zijn, wilde hij niet nader specificeren. als voorbeeld noemde hij alleen bepaalde autofabrieken en – na lang aandringen vanuit de zaal – zijn eigen gloeilampenproductie. Op de vraag wat er met de chemie moet gebeuren, die deels ‘oud’ is maar tegelijk sleutelgebied, bleef hij het antwoord schuldig.

Bron: C2W6, 28 maart 2009

Onderwerpen