Geherprogrammeerde huidcellen voor toxiciteitstests

In Schotland is het bewijs geleverd dat je menselijke huidcellen kunt herprogrammeren tot hepatocyten oftewel levercellen. Het in vitro uittesten van de toxiciteit van kandidaat-geneesmiddelen wordt zo een stuk goedkoper, zo schrijven Gareth Sullivan, Ian Wilmut en collega’s (MRC Centre for Regenerative Medicine, University of Edinburgh) op de website van het tijdschrift Hepatology.

Tot nu toe moeten zulke hepatocyten uit donorweefsel worden gewonnen. Zulke cellen blijven echter maar een paar dagen goed en zijn niet in staat om zichzelf te vermenigvuldigen.

In Edinburgh heeft men nu voortgebouwd op de twee jaar geleden ontdekte methode om huidcellen te herprogrammeren tot pluripotente stamcellen waarmee je wél verder kunt kweken. Het blijkt mogelijk om zo’n stamcelkweek zo ver te krijgen dat hij zich met een efficiëntie van 70 tot 90 procent differentieert tot leverweefsel.

Dat ‘hepatisch endoderm’ bleek bij nader onderzoek alles te doen wat je van échte levercellen verwacht: er komen de juiste biomarkers uit en het ondersteunt de twee metabole routes die voor toxicologisch onderzoek het eest belangrijk zijn.

De onderzoekers hebben het met huidcellen van mannen én vrouwen uit twee etnische groepen uitgeprobeerd, en concluderen dat hun trucje kennelijk redelijk universeel toepasbaar is.

bron: University of Edinburgh

Onderwerpen