Dendrimeer met ijzerkern vervangt hemoglobine

Onderzoekers van Sheffield University werken aan een kunstmatige bloedvervanger die in noodgevallen echt bloed kan vervangen. Gedacht wordt vooral aan militaire toepassingen.

Een monster is binnenkort te zien in het Science Museum in Londen, als onderdeel van een tentoonstelling over 100 jaar kunststoffen.

Het ‘plastic bloed’ van chemicus Lance Twyman is een hypervertakt polyester (HBP). De structuur is vergelijkbaar met die van een dendrimeer, maar dan wat minder regelmatig.

Het HBP ontstaat door polymerisatie van 3,5-diacetoxybenzoëzuur, rond een kern van tetrakis(4-acetoxyfenyl)porfyrine. In dat porfyrine wordt achteraf een Fe(II)-kern ingebouwd. Zo ontstaat dezelfde zuurstofbindende groep die ook in het eiwit hemoglobine is aan te treffen, waarbij het HBP de rest van de vormgeving van dat hemoglobine imiteert.

Het voordeel van zulk kunstbloed zou zijn dat het veel langer is te bewaren dan echt bloed, en dat het ook zonder koeling goed blijft. Bovendien kun je het meenemen als concentraat, wat een hoop gewicht scheelt.

De groep van Twyman is vijf jaar aan het bloed bezig geweest. Het zoeken is nu naar extra geld om de uitvinding gereed te maken voor de eerste dierproeven.

bron: BBC News

Onderwerpen