Angewandte Chemie presenteert een guanidineverbinding die uitkristalliseert bij contact met koolstofdioxide. Op die manier kun je dat broeikasgas uit de atmosfeer verwijderen, claimen onderzoekers van Oak Ridge National Laboratory in de VS.

PyBIG bestaat uit pyridine met aan beide kanten van de N een guanidinegroep. Radu Custelcean en collega’s hoopten eigenlijk dat het zou uitkristalliseren in combinatie met sulfaat-, chromaat- of fosfaationen, en dat ze er dus afvalwater mee zouden kunnen zuiveren. Maar PyBIG bleek ook kristallen te vormen in schoon water dat blootstond aan de buitenlucht.

Röntgendiffractie-analyse leerde dat de kristallen carbonaationen (CO32-) bevatten, die zich vormen wanneer CO2 uit de lucht oplost in het water. Waterstofbruggen houden carbonaat en guanidine bij elkaar, zowel direct als indirect via watermoleculen die eveneens opgesloten raken in het kristal.

Bij kamerteperatuur zijn de kristallen vrijwel onoplosbaar, en ze worden groot genoeg om ze moeiteloos uit het water te kunnen filteren. Om vervolgens de CO2 er weer uit te krijgen verwarm je ze tot 80 à 120 ºC; de kristallen lossen op, het gas kun je opvangen en het PyBIG is klaar voor hergebruik. Dat kost uiteraard energie maar volgens Custelcean valt het verbruik alleszins mee, zeker als je het vergelijkt met eerder ontwikkelde CO2-absorptiemiddelen waarvan de regeneratietemperaturen vele malen hoger lagen. Je zou voor het verwarmen zelfs zonne-energie kunnen gebruiken zodat het niet leidt tot extra CO2-uitstoot.

Het wachten is nu op een gedegen levenscyclusanalyse die aangeeft of het idee echt zinnig is.

bron: Oak Ridge National Lab