Bevroren muis gedupliceerd; nu de mammoet nog

Uit hersencellen van muizen die 16 jaar zijn bewaard bij 20 graden onder nul, kun je nog steeds levensvatbare klonen creëren. Dat melden onderzoekers uit Kobe (Japan) op de website van PNAS.

Tot nu toe werd algemeen aangenomen dat zoiets nooit zou kunnen omdat het DNA letterlijk zou stukvriezen. De Japanners melden echter dat de cellen wél stukvriezen maar dat in sommige soorten weefsel (met name hersencellen en bloedcellen uit de staart) de celkernen met de erfelijke informatie redelijk intact lijken te blijven. Ze vermoeden dat het hoge suikergehalte van hersencellen een soort natuurlijke bescherming tegen vorstschade biedt.

Bovendien hebben ze het kloneerproces, waarbij zulke kernen in leeggehaalde donor-eicellen worden geplaatst, een beetje gestroomlijnd om verdere schade aan de kernen te voorkomen.

De onderzoekers denken dat het ook mogelijk moet zijn om mammoeten, die iets langer dan 16 jaar bevroren zijn geweest, opnieuw tot leven te wekken. Het grootste probleem zou het vinden van een geschikte donor-eicel en een passende draagmoeder kunnen zijn.

bron: BBC News

Onderwerpen