In 2016 is in Nederland € 14,3 miljard uitgegeven aan R&D, 4 % meer dan in 2015. Dat is vooral te danken aan het bedrijfsleven dat er een half miljard meer in stak, meldt het CBS.

Omdat de economie eveneens groeide, bleef het bedrag als percentage van het bruto binnenlands product steken op 2 % terwijl het volgens de politieke mainstream allang 2,5% had moeten zijn. De € 400 miljoen extra, die het nieuwe kabinet in onderzoek wil steken, gaat daar ook niet veel aan veranderen.

 

Hoezo lange termijn?

Aandeelhouders houden hun belangen in AEX-genoteerde bedrijven gemiddeld 5,3 maanden vast, blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad. Zelfs een traditionele langetermijnbelegging zoals Shell wisselt al na 9,5 maanden van eigenaar. Heineken is koploper met 10,6 maanden; DSM blijft steken op 4,3 maanden en AkzoNobel op slechts 3,8. Het geeft aan dat langetermijnbeleid voor zulke bedrijven minder loont dan het management zou wensen. De krant citeert Robert Jan van de Kraats, cfo van uitzendbureau Randstad (4,4 maanden): ‘We hebben geleerd dat we onze langetermijnstrategie moeten opdelen in veel kleine stapjes, zodat we de belegger kunnen meenemen.’

 

Wageningse versnippering

Wageningen University & Research moet zijn geld voortaan bij drie ministeries halen, vreest het universiteitsblad Resource. Als enige in Nederland werd de voormalige landbouwuniversiteit nog betaald door het minsterie van EZ. Dat wordt nu Onderwijs, maar via het topsectorenbeleid houdt EZ toch een vinger in de pap. En de EZ-directie Agro en Natuurkennis, die de Wageningse onderzoeksinstituten grotendeels bekostigt, gaat waarschijnlijk naar het ministerie van Landbouw. De vraag rijst wie het handigst is in onderzoeksprioriteiten bepalen.

 

Kemira helpt oliewinning

Het Finse chemieconcern Kemira pompt € 30 miljoen in zijn productielocatie in de Botlek, om extra productiecapaciteit te creëren voor polyacrylamides. Veldtests bevestigen dat die zich lenen voor chemical enhanced oil recovery: ze verhogen de viscositeit van het water, dat de laatste restjes uit olievelden moet persen. Begin 2019 moet de uitbreiding klaar zijn.

 

Gelukkig met een prof

Van de huwelijken waarbij minstens één partner verbonden is aan een universiteit, loopt slechts 10 % uit op een scheiding. Bij het hbo is dat 15 % en bij het voortgezet onderwijs 16 %, heeft pensioenfonds ABP becijferd. De meeste groepen ambtenaren scheiden vaker; de politie spant de kroon met 23 %. Hoeveel universitaire medewerkers überhaupt getrouwd zijn, staat er niet bij.

 

Kameraden, kom terug

President Poetin trekt 50 miljard roebel (ruim € 700 miljoen) uit om Russische toponderzoekers terug te lokken uit het buitenland. Hij wil de oude glorie van’s lands wetenschap herstellen en zo de economie een impuls geven, verkondigde hij tijdens een congres in Sotsji. In het Financieele Dagblad voorspelt de in Nijmegen werkzame Spinozalaureaat Mikhail Katsnelson (60) dat weinig collega’s trek hebben in een academische wereld die is vergeven van corruptie en vriendjespolitiek. Zelf zou hij uit patriottisme overigens best terug willen, ware het niet dat hij te oud is om een nieuwe groep op te bouwen.

 

Geen toga, wel promovendi

Sinds 1 oktober kunnen Nijmeegse hoofddocenten het ius promovendi verwerven, dus het recht om promoties te begeleiden. Voorwaarde is onder meer dat ze aantoonbaar bekwaam zijn als begeleider, en qua onderzoekscapaciteiten goed genoeg voor een hoogleraarschap. Het is mogelijk gemaakt door de Wet Bevordering internationalisering hoger onderwijs, die deze zomer van kracht werd. Een toga dragen mag een UHD overigens nog steeds niet.

 

Raffinage is een gok

Als het lukt de opwarming van de aarde te beperken tot 2 °C, is in 2035 een kwart van de huidige olieraffinagecapaciteit overbodig en mag de rest rekenen op fors lagere winstmarges. Weet dus wat je doet als je investeert in raffinaderijen, waarschuwt de denktank Carbon Tracker. Dat momenteel 70 % van de capaciteit opgaat aan transportbrandstoffen, terwijl weet hoe lang de verbrandingsmotor standhoudt binnen het wegvervoer, maakt de toekomst nog onzekerder.