Drie weken na de opstart lag Chevrons productie van vloeibaar aardgas in het westen van Australië alweer stil wegens problemen met een koelvloeistofcircuit.

Het is de zoveelste tegenslag voor het zogeheten Gorgon-project dat $ 54 miljard heeft gekost, de helft meer dan begroot. De bouw liep twee jaar uit, mede vanwege een tekort aan gespecialiseerde arbeidskrachten die naar deze uithoek wilden verhuizen. De tegenslagen raken tevens Shell en ExxonMobil die elk een belang van 25 % in Gorgon hebben.

Bèta-onderwijs verenigt zich

Begin april hebben 106 scholen de Vereniging Natuur Leven en Technologie officieel opgericht. Ze voorzien een grote toekomst voor het gelijknamige schoolvak, dat sinds 2007 binnen de bovenbouw van havo en vwo de samenhang tussen afzonderlijke bètavakken versterkt. Het lidmaatschap kost € 1.500 per school en per jaar.

Plasma-drama

Air Products schrijft twee verbrandingsinstallaties in Noord-Engeland af. Ze moesten elk 50 MW genereren door dagelijks duizend ton afval om te zetten in synthesegas, met behulp van plasmabranders. De techniek stamt uit de jaren 80 en kleinere eenheden doen het prima. Maar déze schaalgrootte lijkt te ambitieus: het eerste exemplaar wilde niet opstarten, nummer twee wordt niet meer afgebouwd. Het verlies wordt geschat op $ 1 miljard.

Kaapse medicijnen

Johnson & Johnson zet samen met de universiteit van Kaapstad een R&D-programma voor medicijnontwikkeling op. Het project maakt deel uit van een groter plan om Afrika dichter bij de gezondheidszorg te brengen.

Belastingvlucht met een staartje

Mylan gaat tussenhandelaren contractueel verbieden rocuroniumbromide door te leveren aan de Amerikaanse overheid, die deze spierverslapper inzet bij executies. Vorig jaar verhuisde het farmaconcern om fiscale redenen naar Nederland en volgens OESO-afspraken moet het nu de Nederlandse wet naleven. Na klachten over schending van de mensenrechten dwong Den Haag Mylan het beleid aan te scherpen.

Medicinale moestuin

Met een beetje pech krijg je de medicijnen uit je urine terug via de groente die je eet, schrijven Israëlische onderzoekers in Environmental Science and Technology. Ze onderzochten gezonde vrijwilligers op het anti-epilepticum carbamazepine en vonden meer dan verwacht. Veel hangt af van de kwaliteit van de afvalwaterzuivering, en van de vraag of de irrigatie daar rechtstreeks op is aangesloten of via het oppervlaktewater.

Hete kolen

Peabody Energy is bankroet. De grootste particuliere steenkolenproducent ter wereld, met achtduizend werknemers in 25 landen, kon de rente op $ 6,3 miljard dollar aan schulden niet meer betalen. Het Amerikaanse schaliegas krijgt de schuld: de kolenprijs is in vier jaar gehalveerd.

Binnenbrand in Mokum

De UvA en de HvA moeten elk weer een eigen college van bestuur krijgen, schreven universitaire decanen, studenten en medewerkers onlangs in een uitgelekte brandbrief. Volgens hen zijn de problemen in Amsterdam groter dan één gedeeld college aan kan, en had de raad van toezicht allang moeten ingrijpen. HvA-decanen lieten meteen weten wél aan dat gedeelde college te hechten. En het lijkt er op dat ze voorlopig hun zin krijgen, want enkele openstaande vacatures in dat ene college zijn inmiddels gewoon weer vervuld.

Antwerps schaakspel

De Antwerpse recyclingfabriek van het Saoedische Energy Recovery Systems komt in elk geval niet aan het Delwaidedok. Het havenbedrijf gunt die toplocatie aan een overslagbedrijf dat er zéker gaat bouwen. De Saoedi’s mogen het voormalige Opelterrein hebben, dat tot nu toe onverkoopbaar leek. Intussen loopt een onderzoek van PwC naar het plan van € 3,7 miljard, dat mogelijk leidt tot meer CO2-uitstoot dan Antwerpen zich kan veroorloven.

Omelet met Crispr

Voor het eerst mag in de VS een gewas worden geteeld waarop Crispr-Cas9 editing is losgelaten. Het betreft champignons die na het snijden minder snel bruin kleuren door uitschakeling van een polyfenoloxidase-gen. ‘Vreemde’ genen zitten er niet in, en dan doet het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA niet moeilijk. De uitvinder, Penn State-onderzoeker Yinong Yang, overweegt een spin-off.

Innovatiesteun gekraakt

Het Europees instituut voor innovatie en technologie EIT krijgt weinig voor elkaar, concludeert de Europese Rekenkamer. Het idee is goed maar de praktische uitwerking rammelt, en er is nauwelijks toezicht op wat er met het geld gebeurt. Mede daardoor komen EIT-initiatieven zoals de ‘knowledge and innovation communities’ (KIC’s) vooral universiteiten ten goede en niet het bedrijfsleven waarvoor ze zijn bedoeld.