ExxonMobil plant de bouw van drie nieuwe polyetheenfabrieken in Texas, met een totale capaciteit van 2,6 miljoen ton per jaar.

Volgens het bedrijf rechtvaardigt de toenemende vraag naar verpakkingsplastic de investering. Als grondstof dient ethaan, een bijproduct van de schaliegaswinning dat in de VS zó moeilijk verkoopbaar is dat een deel momenteel per schip wordt geëxporteerd naar Schotland.

Chevron krijgt natte voeten

Eerder besloot Chevron Phillips Chemical $ 6 miljard te investeren in een schaliegaskraker in Texas, met twee polyetheenfabrieken erbij. Maar door overvloedige regenval is het bouwterrein bij Baytown ondergelopen. Ingenieursbureau Fluor, dat de kraker bouwt, trekt $ 154 miljoen extra uit om de opleverdatum, halverwege 2017, toch nog te halen. Uiteraard nemen betrokkenen het woord ‘klimaatverandering’ niet in de mond.

Rotterdam krijgt oefenfabriek

Dankzij subsidie van het Regionaal Investeringsfonds mbo kan in Rotterdam de bouw starten van een ‘oefenfabriek’ die mbo- en hbo-leerlingen laat kennismaken met de veiligheidscultuur binnen de procesindustrie. Het betreft een afgedankte isopreenrubberfabriek van Shell, die op Heijplaat opnieuw wordt opgebouwd als simulatie van een installatie die stilligt voor groot onderhoud. Ook bedrijven kunnen er straks hun werknemers laten oefenen. De ‘RDM Training Plant’ mikt op minimaal 50 cursisten per dag.

Kraamkamer voor polypropeen

Bij Zeton in Enschede heeft Sabic een proeffabriek besteld voor polymerisatie van propeen in de gasfase, met een capaciteit van 300 ton per jaar. Een dezer dagen gaan de onderdelen per vrachtauto naar het Chemelotterrein in Geleen, dat daarmee volgens het Financieele Dagblad uitgroeit tot wereldwijde ‘kraamkamer’ voor Sabics nieuwste generatie polypropeen. In maart 2017 moet de pilotplant operationeel zijn.

Uniqure veegt pijplijn

Bij biotechbedrijf Uniqure, voorheen Amsterdam Molecular Therapeutics, verdwijnen ruim 50 arbeidsplaatsen, bijna een kwart van het totaal. De meeste klappen vallen in Amsterdam. Interim-ceo Matthew Kapusta wil de medicijnen-pijplijn uitdunnen om de verliezen te beperken en het zonder aanvullende financiering minstens tot 2019 uit te zingen.

Kunststoffolie gaat circulair

In Wijster laat afvalverwerker Attero een fabriek bouwen die jaarlijks 24.000 ton LDPE-kunststoffolie uit afval warm wast, fijn maalt en omsmelt tot herbruikbaar granulaat. Het project sluit aan op reeds bestaande afvalscheidingsfaciliteiten. De investering van € 13 miljoen wordt deels betaald uit een LIFE-subsidie van de EU.

Wal keert het tankschip

Uiterlijk in 2025 kost een vat ruwe olie weer $ 100, voorspelt het internationaal energieagentschap IEA in de nieuwste World Energy Outlook. Door het overschot aan Amerikaanse schalieolie zijn de investeringen in conventionele olievelden op een dieptepunt beland. In dit tempo raakt de winbare schalieolie echter snel op, en dan heeft de wereld een probleem. Lukt het Donald Trump het Parijse klimaatakkoord te torpederen, zodat de olieconsumptie verder stijgt, mag hij zelfs rekenen op $ 150 per vat.

Genoeg van chloorpyrifos

De EPA wil alsnog het gebruik van chloorpyrifos op voedingsgewassen verbieden. Er zijn aanwijzingen dat dit insecticide neurotoxisch is, vooral voor kleine kinderen. Vorig jaar wist producent Dow AgroSciences, die volhoudt dat er niets aan de hand is, een nieuwe beoordeling van de toxiciteitsgegevens af te dwingen. Helaas voor Dow kwam daar uit dat je in een groot deel van de VS alleen al via het drinkwater meer chloorpyrifos binnenkrijgt dan de EPA veilig acht, zodat restanten op voedsel er echt niet meer bij kunnen.

Geurig plastic soepje

Zeevogels eten kunststofafval omdat het zo goed ruikt, suggereert een studie in Science Advances. Op het plastic blijken zich algen te hechten die dimethylsulfaat produceren. Vogels eten kleine kreeftjes (‘krill’) die zich voeden met zulke algen, en interpreteren dimethylsulfaat als ‘duiken en snavel opendoen’.

Overheid blijft hbo-kenniscentra steunen

Het kabinet geeft de zestien centres of expertise van de hogescholen, die kennis toegankelijk maken voor bedrijven en instelllingen in hun regio, volgend jaar nog één keer elk € 1 miljoen. Volgens een beoordelingscommissie zijn er twaalf goed op weg; de overige vier hebben hooguit wat vertraging. Wat er na 2017 gebeurt is aan het volgende kabinet.

BASF steunt Nemo

BASF is de nieuwe hoofdpartner van Nemo Science Museum in Amsterdam. Het chemieconcern wil daarbij vooral de chemiegerelateerde activiteiten versterken, zoals het proefjeslab voor basisscholieren dat voortaan BASF Lab heet.