Zo’n 40.000 publicaties op basis van MRI-hersenscans moeten mogelijk worden herzien, suggereert een recente PNAS-publicatie.

In drie populaire statistische softwarepakketten, die de meetgegevens omzetten in plaatjes met gekleurde vlekjes, blijken foutjes te zitten waardoor ze hersenactiviteit laten zien die er niet is. Eer de rekenkracht beschikbaar kwam om dat statistisch verantwoord te bewijzen, was de wetenschap vijftien jaar verder.

Zwart goud wordt zwart zaad

In de toekomst hoeven hernieuwbare bronnen slechts 10 % van de binnenlandse energiebehoefte van Saoedi-Arabië te dekken. Ooit mikten de sjeiks op 50 %, maar toen bracht hun olie nog een stuk meer op. Ze willen nu de aardgasproductie verdubbelen ten behoeve van hun elektriciteitscentrales, en de bespaarde aardolie exporteren.

Tien miljoen voor pilotplants

Avantium investeert € 6 tot 10 miljoen in twee nieuwe proeffabrieken op de Chemelot-campus. De ene zet houtsnippers om in glucose voor de chemische industrie, in de andere test het bedrijf een nieuw proces uit dat biomassa in één stap omzet in etheenglycol (MEG) als grondstof voor PET. Het huidige productieproces voor bioMEG, dat onder meer wordt verwerkt in de PlantBottles van Coca-Cola, kent vier stappen en is daardoor relatief duur.

Xendo slaat vleugels uit

De oprichters van Xendo hebben zich voor $ 30 miljoen laten uitkopen door de Britse investeerder Sovereign Capital. Die wil het Leidse farma-adviesbureau, dat nu alleen binnen Nederland marktleider is, uitbouwen tot een wereldwijde speler. Vijf jaar geleden was Xendo bijna failliet, maar inmiddels werken er 150 mensen.

Gesjoemel in India

Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben Sandoz en Teva Pharma hun generieke malariamedicijnen uit de schappen gehaald. De verkoop is ooit goedgekeurd op basis van tests bij Semler, een contractlab in India dat recentelijk is betrapt op sjoemelen met bloedmonsters. Waarschijnlijk zijn de medicijnen gewoon goed, maar in de Telegraaf gaf Teva-directeur Hennie Henrichs toe dat hij het niet meer kan garanderen.

Einde kraakbeenherstel

TiGenix stopt met ChondroCelect. In 2009 was die techniek, die kraakbeen in de knie herstelt met in vitro vermenigvuldigd celmateriaal van de patiënt zelf, de eerste vorm van celtherapie die in Europa werd toegelaten. Maar commercieel bleek het een flop. Het Leuvense biotechbedrijf geeft nu liever voorrang aan de lopende klinische tests met andere stamceltoepassingen. De vergunning voor de verkoop van ChondroCelect wordt ingeleverd, en de samenwerking met de Limburgse producent PharmaCell en de Zweedse distributeur Sobi opgezegd.

Duurzaam op de schop

Minister Kamp wil ECN opsplitsen. Volgens een rapport van bureau Berenschot zitten de nucleaire tak en de duurzame-energietak elkaar voornamelijk in de weg, en vragen ze daarom ‘separate managementaandacht’. Op de achtergrond speelt mee dat de duurzame tak op zwart zaad zit wegens gebrek aan commerciële opdrachten. In het Financieele Dagblad pleit oud-Shelltopman Jeroen van der Veer dan ook voor een nog grotere reorganisatie die het versplinterde Nederlandse duurzame-energieonderzoek samendrijft in één centrum.

CPB prijst TTIP

Het Europees-Amerikaanse handelsverdrag TTIP levert de Nederlandse chemische industrie 5 % meer productie en werkgelegenheid op, voorspelt het Centraal Planbureau. Voor de voedselverwerkende industrie geldt hetzelfde, terwijl de metaalsector juist krimpt. Bij de berekeningen is aangenomen dat de douanerechten worden afgeschaft en regelgeving wordt gelijkgetrokken. Of het CPB de TTIP-concepttekst daadwerkelijk heeft mogen inzien, is niet duidelijk.

Publicaties welkom

De Britse Wellcome Trust, een van ’s werelds grootste geldschieters voor biomedisch onderzoek, begint een eigen open-accesstijdschrift. Met Wellcome Open Research hoopt ze haar bijdragen sneller publicitair te verzilveren. Gewaagd is de praktische uitwerking uitbesteed aan F1000Research, een platform met een sterk omstreden kijk op peer review.

Kijk, innovatie

Europa heeft Nederland voor het eerst uitgeroepen tot innovatieleider. In het European Innovation Scoreboard 2016 eindigde ons land samen met Denemarken, Duitsland, Finland en Zweden in de top vijf die op 25 indicatoren gemiddeld 20 % hoger scoort dan het Europese gemiddelde. Dat is vooral te danken aan een stijging van de private R&D-investeringen en van het aantal hoger opgeleiden, en aan toegenomen valorisatie van onderzoeksresultaten.