Dow Chemical en Tata Steel studeren op een gezamenlijke investering van € 1 miljard in IJmuiden. Ze willen koolstofmonoxide winnen uit Tata’s rookgassen, er waterstof aan toevoegen en het resulterende synthesegas omzetten in kunststoffen.

Binnenkort starten kleinschalige proeven met dit ‘Steel2Chemicals’-proces bij Arcelor Mittal in Gent; de eerste grootschalige installatie zou tussen 2025 en 2027 moeten verrijzen. Geschat wordt dat de Europese staalindustrie voldoende CO uitstoot om uiteindelijk het naftaverbruik van de kunststofsector te halveren. Dow en Tata stellen wel als voorwaarde dat de overheid subsidie geeft om de aanloopkosten te dekken.

 

Shell dicht lekken

Shell gaat methaanlekkages tijdens de olie- en gaswinning te lijf. Nu gaat nog naar schatting 0,01 tot 0,8 % van de totale productie verloren, afhankelijk van de locatie. In 2025 moet dat overal minder dan 0,2% zijn, en moet je het dankzij infraroodcamera’s en andere detectiemethodes ook nergens meer hoeven te schatten. Het plan maakt deel uit van Shells streven om tussen nu en 2050 de uitstoot van broeikasgassen, uitgedrukt in CO₂-equivalenten, te halveren.

 

Weg met loodhagel

Het Europese chemicaliënagentschap ECHA pleit voor actie tegen loodhoudende munitie. Er lag al een plan tegen de 5.000 ton hagel die jaarlijks in wetlands wordt verschoten. Maar op droog land komt zelfs 14.000 ton hagel, 10 tot 20.000 ton kogels uit sportgeweren en een onbekende hoeveelheid visloodjes in het milieu terecht. Per jaar zouden meer dan een miljoen vogels het loodje leggen door chronische loodvergiftiging, en ook jagers lopen risico als hagelresten in hun wildbraad blijven zitten. Terwijl stalen hagelkorrels niet eens zo veel duurder zijn.

 

Leeggebloed

Theranos heft zichzelf op. Pogingen een koper voor de sjoemelende bloedtest-startup van Elizabeth Holmes (zie het augustusnummer), liepen op niets uit. De octrooien en het laatste kasgeld gaan nu naar de schuldeisers, die er volgens de Wall Street Journal samen $1 miljard bij inschieten. Holmes zelf riskeert maximaal 20 jaar cel.

 

Fotosynthese in Delfzijl

Met hulp van een drietal Groningse investeringsfondsen verrijst bij AkzoNobel Specialty Chemicals in Delfzijl een proeffabriek waarin genetisch gemodificeerde cyanobacteriën CO2 fotosynthetisch omzetten in organische zuren, die weer als bouwstenen kunnen dienen voor biologisch afbreekbare kunststoffen. Het proces is ontwikkeld door Photanol, een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. In 2020 moet de fabriek klaar zijn.

 

Duurzaam in Den Haag

Shell wil meer dan $ 200 miljoen investeren in een campus op het terrein van het oude hoofdkantoor in Den Haag, aan de Carel van Bylandtlaan. Het wordt de thuisbasis van de New Energies-divisie die de commercialisering van onder meer zonne- en windenergie en biobrandstoffen bestudeert. Verwacht wordt dat het enkele honderden nieuwe banen oplevert.

 

Imec wil naar Gelderland

Het Leuvense elektronica-onderzoeksinstituut imec wil een vestiging openen in Gelderland. Die zou zich moeten specialiseren in voeding en gezondheid, waarbij je volgens topman Rudy Cartuyvels onder meer kunt denken aan inslikbare microsensoren. Mogelijke locaties zouden Wageningen en Nijmegen zijn; de daar gevestigde universiteiten zien het uiteraard wel zitten.. Voorwaarde is wel dat de provincie er € 65 miljoen voor uittrekt, uitgesmeerd over acht jaar. Binnen het provinciebestuur zijn de meningen verdeeld: het geld is er wel, maar durft men het te steken in een instituut waar meerdere Statenleden naar eigen zeggen nog nooit van hadden gehoord?

 

Lekken loont niet

De Chinese biochemicus Yu Xue, die ooit behoorde tot de wereldtop binnen het eiwitonderzoek, heeft bekend dat ze geheimen heeft gelekt uit het onderzoekslab van GlaxoSmithKline in Upper Merion, Pennsylvania. Het ging onder meer om een monoklonaal antilichaam dat een alternatief voor het borstkankermedicijn Herceptin moest worden. Volgens de aanklagers wilde Xue het in productie laten nemen door Renopharma, een start-up die ze met steun van de Chinese overheid had opgezet. Ze kan maximaal tien jaar cel krijgen.

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken