De oproep van paus Franciscus om klimaatverandering serieus te nemen, heeft in de VS niet het beoogde effect gesorteerd.

Conservatieve Amerikaanse katholieken die er niet in wensen te geloven, vinden hém nu ook minder geloofwaardig. Dit in tegenstelling tot liberale katholieken die er toch al in geloofden, blijkt uit onderzoek van de universiteit van Pennsylvania. Van de ondervraagden had overigens maar 29 % überhaupt van het bestaan van Franciscus’ encycliek gehoord.

Gent bundelt oncologie

Ruim 300 onderzoekers van de Universiteit Gent, het UZ Gent en de Gentse tak van het VIB gaan samenwerken binnen het Cancer Research Institute Ghent (CRIG). Dit virtuele instituut moet findamenteel, translationeel en klinisch kankeronderzoek stimuleren en versnellen, vooral door multidisciplinair werk te bevorderen. Donaties zijn nadrukkelijk van harte welkom.

Groningen bundelt techniek

Al het technische onderzoek van de RUG wordt samengebracht in een gloednieuw Groningen Engineering Center. Van het college van bestuur krijgt het voldoende geld mee om zes nieuwe onderzoekers en zes promovendi aan te stellen. Het zit de RUG al jaren dwars dat ze de enige algemene universiteit in Nederland is waar je een ingenieurstitel kunt behalen, maar dat vrijwel niemand dat weet.

DuPont zegt sorry

Twee productielijnen van DuPont in Dordrecht hebben een maand stilgelegen. Tot drie keer toe ontsnapten grote hoeveelheden formaldehyde uit de fabrieken, waar de hoogwaardige kunststof polyoxymethyleen (ook bekend als Delrin) wordt gemaakt. Vermoedelijk is het carcinogene gas verwaaid voordat iemand er een serieuze hoeveelheid van kon inademen, maar zowel DuPont als de provincie Zuid-Holland wilden zeker weten dat dit soort slordigheden niet meer voorkomen. In het Algemeen Dagblad bood directeur Govert Griffioen achteraf deemoedig zijn excuses aan over de gebrekkige communicatie: ,,Dit soort incidenten mag gewoon niet voorkomen (...) We waren met onszelf bezig en met het oplossen van het probleem. We waren de buitenwereld in zekere zin vergeten.'

Wageningen voedt sporters

Op de Wageningse campus is een innovatieloket voor voeding en bewegen geopend, als onderdeel van het topcentrum Eat2Move. Het loket brengt bedrijven die voeding ontwikkelen voor doelgroepen met specifieke eisen, zoals sporters en patiënten, in contact met expertise en faciliteiten op de campus. Sportcentrum Papendal en Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn er bij betrokken als proeftuinen.

Amsterdam scheidt 't

Per 1 januari 2017 willen de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam uit elkaar. Sinds 2003 hebben ze samen één college van bestuur, maar met name binnen de UvA overheerst het gevoel dat dat teveel problemen op zijn bord heeft. Na een evaluatie is besloten er weer twee afzonderlijke colleges van te maken; verwacht wordt dat de medezeggenschapsraden er gaarne mee zullen instemmen.

Zie ginds gaat de stinkboot

IMO, de maritieme tak van de VN, scherpt de milieuregels voor zeeschepen aan. Vanaf 2020 mag stookolie, traditioneel een soort afvoerputje van de olieraffinage, wereldwijd nog maar 0,5 % zwavel bevatten. Op de Noordzee, waar sinds 2015 al een zwavelnorm van 0,1 % geldt, wordt vanaf 2021 ook de NOx-emissienorm met 70 % verlaagd. Daarnaast is afgesproken dat alle schepen vanaf 2019 hun brandstofgebruik moeten gaan rapporteren, om de IMO een idee te geven van de ruimte voor verdere klimaatmaatregelen.

Chemie als speerpunt

De Vlaamse overheid heeft de chemische industrie en de kunststoffen uitgeroepen tot speerpuntcluster. Per jaar gaat ze maximaal € 500.000 bijdragen aan samenwerkingsverbanden tussen universiteiten, kennisinstellingen en bijna honderd betrokken bedrijven, teneinde duurzame innovatie te stimuleren. De actie maakt deel uit van een hervorming van het innovatiebeleid, waarbij de klemtoon komt te liggen op strategisch belangrijke sectoren. En de chemie is voor Vlaanderen zeker belangrijk: gemeten naar de omzet per inwoner is ze nergens ter wereld groter.

GE uit waterzuivering

General Electric wil afscheid nemen van de waterzuiveringswereld. Het conglomeraat was daarin beland door de overname van chemicaliënleverancier BetzDearborn en membranenmaker Zenon, maar ziet er geen groei meer in. De opbrengst zal ten goede komen aan de overname van Baker Hughes, een bedrijf dat olie- en gaswinning technisch ondersteunt. Met die laatste transactie is $ 7,4 miljard gemoeid.

Ecofys wordt Amerikaans

Ecofys is overgenomen door Navigant Consulting uit Chicago. Sinds 2009 was het adviesbureau, dat zich specialiseert in duurzame energie, eigendom van energieconcern Eneco.