Een nieuw kopercomplex bindt aan DNA in kankercellen en zorgt ervoor dat het zich niet meer kan vermenigvuldigen, melden onderzoekers van de Bielefeld University in Inorganic Chemistry.

Thorsten Glaser en zijn team baseren hun ontwerp op het antikankermedicijn cisplatine. Dit medicijn bindt aan de purinebasen adenine en guanine in het DNA, waardoor het DNA dubbelvouwt en de transcriptie-eiwitten hun werk niet meer kunnen doen.

Cisplatine is werkzaam tegen verschillende soorten kanker, maar kan ook de nierfunctie aantasten. Daarom zijn er ook metaalcomplexen ontworpen met een vergelijkbare werking, gebaseerd op nucleasen die aan fosfaatesters binden en vervolgens de fosfaatgroepen hydrolyseren. Deze complexen laten na de hydrolyse echter meteen weer los, dus ze blokkeren niet de replicatie van het DNA.

De onderzoekers laten het nieuwe complex aan de fosfaatesters van het DNA binden. Het complex is opgebouwd uit naftaleen met pyridine en methoxy zijgroepen. Koperacetaat wordt toegevoegd om een sterke binding met de fosfaatesters te krijgen. Als het complex aan het DNA bindt, blokkeren de grote naftaleengroepen de toegang voor het DNA-polymerase. De kankercellen kunnen zich niet meer vermenigvuldigen.

Het kopercomplex is getest op kankercellen en werkt bij lagere concentraties dan cisplatine. De onderzoekers moeten nog kijken of deze veelbelovende werking in het lichaam ook behouden blijft, omdat koper vaak giftig is voor mensen. Daarom onderzoeken ze ook de effecten van andere metalen in het complex.