Hoge woord is er uit bij Amerikanen

Broeikasgassen, waaronder koolstofdioxide, vormen ‛een gevaar voor de volksgezondheid en de welvaart’. Dat is sinds vrijdag 17 april het officiële standpunt van het Amerikaanse milieu-agentschap EPA.

Het wetenschappelijke bewijs dat deze emissies bijdragen aan klimaatverandering wordt door EPA samengevat als ‛compelling and overwhelming.’

De uitspraak opent de deur voor federale wetgeving die broeikasgasemissies in de VS aan banden legt, bijvoorbeeld via regulering van het brandstofverbruik van auto’s en de uitstoot van kolencentrales. Het is nog 60 dagen mogelijk om er commentaar op te leveren, maar niemand verwacht dat dat nog iets aan de stellingname zal veranderen.

Officieel is het besluit een reactie op een vonnis van het Hooggerechtshof. Dat bepaalde in april 2007 dat CO2 en vijf andere gassen (methaan, lachgas, hfk’s, fluorkoolstoffen en SF6) vallen onder de Clean Air Act , de Amerikaanse luchtvervuilingswet.

De regering-Bush heeft de tenuitvoerlegging van dit vonnis heel lang gesaboteerd. Ze zorgde simpelweg dat de genoemde gassen nooit officieel ‛ gevaarlijk’ werden verklaard in het kader van de Clean Air Act, wat voor het EPA een vereiste was om actie te kunnen ondernemen.

Maar Bush is nu weg.

Volgens EPA- topvrouw Lisa Jackson wil de regering-Obama overigens nog steeds de klimaatverandering goedschiks aanpakken. De stellingname van het EPA moet meer worden gezien als stok achter de deur, voor het geval dat het Congres onverhoopt de boel laat versloffen.

bron: Associated Press

Onderwerpen