De kans is groter dan gedacht dat onze oceanen ooit zijn gevuld dankzij komeetinslagen. De Herschel-ruimtetelescoop heeft namelijk voor het eerst een komeet zien langskomen met precies dezelfde waterkwaliteit, zo meldt een groep gebruikers van die telescoop in Nature.

Dat dat water van buiten moet zijn gekomen, staat vast. Direct na de vorming schijnt de aarde een droge steenklomp te zijn geweest. Maar tot nu toe werd gedacht dat het water vooral was aangevoerd door meteorieten, afkomstig uit de asteroïdengordel.

Die aanname komt weer voort uit het deuteriumgehalte van het water. Water uit meteorieten bevat gemiddeld ongeveer evenveel deuterium als ons eigen water. Maar bij alle tot nu toe geobserveerde kometen lag het deuteriumgehalte tweemaal zo hoog.

Al die kometen waren echter afkomstig uit de Oort-wolk, op bijna een lichtjaar afstand van de zon.

Met een infraroodspectrometer van de Herscheltelescoop is nu voor het eerst de waterstof/deuteriumgehalte gemeten van een komeet die uit de veel dichterbij gelegen Kuipergordel komt. En op die komeet, genaamd 103P/Hartley2, blijkt de verhouding vrijwel hetzelfde te zijn als op aarde.

Het bewijst nog niet dat ons water daadwerkelijk van kometen afkomstig is, maar het betekent wel dat een veel groter deel van kometen kàn komen dan men tot nu toe voor mogelijk hield. Dat heeft weer consequenties voor theorieën over de vroegste geschiedenis van ons zonnestelsel.

bron: BBC News

Onderwerpen