Van koffiedik kun je actieve kool maken met poriën die precies pas zijn voor methaan. Wellicht bruikbaar als opslagmedium in auto’s, suggereren onderzoekers uit Zuid-Korea in het tijdschrift Nanotechnology.

De Volkskrant suggereert dat je het spul ook kunt gebruiken om het methaan uit de atmosfeer te filteren, maar in de publicatie komt die mogelijkheid niet ter sprake.

De onderzoekers lieten het koffiedik 24 uur weken in 7M kaliumhydroxide bij 65 graden Celsius. Vervolgens stookten ze er bij 100 graden het water uit, waarna ze de vaste stof activeerden door haar te verhitten tot 700, 800 of 900 graden en haar een uur lang op die temperatuur te houden, in een kwartsbuis onder een argonatmosfeer. Tot slot wasten ze er met gedeïoniseerd water de restjes vrij KOH uit.

In de resulterende koolstof kun je redelijk wat methaan opslaan. Het tot 900 graden Celsius verhitte monster presteerde het beste: bij kamertemperatuur en 3 MPa past er 4,2 millimol CH4 per gram in. Bij 100 kPa blijft daarvan 1,96 mmol/g over. Daarmee zit je niet zo gek ver af van de capaciteit van diverse adsorptiematerialen die eerder in de literatuur zijn beschreven, en die stuk voor stuk veel duurder zijn.

Die capaciteit heb je dan te danken aan een inwendig porioppervlak van 1040 m2/g en een microporievolume van 0,574 cm3/g. De auteurs vermoeden dat je bij een hogere activeringstemperatuur nog betere resultaten kunt boeken, maar toen ze 1.000 graden Celsius probeerden ging hun kwartsbuis kapot - ze vermoeden dat gesmolten KOH het materiaal aantast.

Ze tekenen er nog bij aan dat je in het koffiedik ook waterstof kunt opslaan, maar alleen bij afkoeling tot 196 graden onder nul.

bron: Institute of Physics, de Volkskrant