Biowetenschappen zijn nog nooit zo belangrijk geweest voor de maatschappij, Nederland is er behoorlijk sterk in, maar om dat zo te houden is dringend meer geld nodig. Heel kort samengevat is dat de strekking van de ‘Srategische verkenning Nieuwe Biologie – het kloppend hart van de life sciences’, die vandaag is gepresenteerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Met die ‘Nieuwe Biologie’ bedoelt de KNAW dan de moleculaire variant, die doordringt tot de bouwstenen van het leven en die daarbij nauw samenwerkt met de natuurkunde, de scheikunde en de medische wetenschappen. Volgens de auteurs van het rapport is geen wetenschap de afgelopen 30 jaar zo sterk veranderd. En zonder al die nieuwe biologische kennis zouden we met onze gezondheid, onze voedselzekerheid en onze biobased economy een ernstig probleem hebben.

Alleen steken we er volgens de KNAW al minstens 10 jaar veel minder geld in dan andere westerse landen doen, en dat wreekt zich een keer. Nu kunnen we nog bogen op internationaal toonaangevende wetenschap, goede opleidingen en internationaal gerichte innovatieve bedrijven. Maar als we niet snel actie ondernemen , dreigen we pijlsnel af te glijden.

Citaat: “De overgang naar een biobased economie biedt enorme kansen voor wie ze kan grijpen. De Nederlandse investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie lopen echter al tien jaar achter bij die van de ons omringende landen. Veel jonge mensen herkennen biologie als een opwindend vakgebied en gaan dat studeren, maar merken vervolgens dat er in het onderwijs wordt ondergeïnvesteerd. De wereld wordt steeds competitiever, met de nieuwe spelers in onderzoek en innovatie in de gevestigde en in de opkomende economieën. Nederland staat voor een tweesprong: zijn – nu nog – toppositie als kennisland in de life sciences behouden door diepte-investeringen of de competitie verliezen en een transportland worden voor de kenniseconomieën om ons heen.”

Waarbij nog even fijntje wordt opgemerkt dat de nieuwe biologie een belangrijke rol speelt binnen maar liefst zes van de negen topsectoren die Maxime Verhagen zo dierbaar zijn: agrofood, tuinbouw & uitgangsmaterialen, life sciences, chemie, energie en water.

De KNAW beveelt dan ook aan om te investeren in verbetering van de opleidingen, in 100 extra tenure track-plaatsen voor biologische wetenschappers, in kennisvalorisatie door startende ondernemers, én in communicatie van het belang van biologische wetenschap richting samenleving.

De nadruk zou daarbij moeten liggen op 5 belangrijke kerndisciplines: fysiologie en neurobiologie, cel- en ontwikkelingsbiologie, ecologie en evolutiebiologie, microbiologie en plantenbiologie.

En nu maar hopen dat de KNAW hiermee tegen de lobby voor Nederland Dom Transportland kan opboksen.

bron: KNAW

Onderwerpen