Voor het eerst is zichtbaar gemaakt hoe het DNA van een virus de celkern van de gastheer binnendringt. Het gaat moeizaam, schrijft de Zwitserse onderzoeker Urs Greber in het tijdschrift Cell Host Microbe.

Zijn methode berust op het modificeren van het virale DNA, waarna je er met zogeheten klikchemie een speciaal hiervoor ontwikkelde fluorescente groep aan kunt hangen. Met fluorescentiemicroscopie kun je het DNA daarna volgen, met een resolutie die groot genoeg is om de afzonderlijke strengen te kunnen onderscheiden.

Met adenovirussen,. herpesvirussen en vacciniavirussen is het al met succes uitgeprobeerd.

De onderzoekers konden zo onder meer zien dat niet al het virale DNA daadwerkelijk de celkern binnen weet te komen. Een deel blijft ‘hangen’ in het omringende cytosol, en hoe groot dat deel is blijkt van cel tot cel te verschillen. Het doet Greber vermoeden dat celkernen beschikken over een nog onbekend verdedigingsmechanisme, dat niet in alle gevallen even goed werkt.

Volgens de onderzoekers verandert de fluorescente groep de eigenschappen van het DNA overigens niet. Maar of ze echt helemaal zeker weten dat het niet die groep is die het binnendringen in de celkern bemoeilijkt, valt uit het verhaal niet op te maken.

bron: Universität Zürich

Onderwerpen