Metaalkernen waren chemisch nooit inniger verbonden

Het wereldrecord voor de afstand tussen twee chemisch gebonden metaalkernen is zojuist scherper gesteld. Onderzoekers van de universiteiten van Delaware en Wisconsin-Madison synthetiseerden een diazadieencomplex waarin de afstand tussen de beide chroomkernen slechts 1,803 Å bedraagt, zo melden ze in JACS.

In de literatuur hebben de onderzoekers geen kortere binding kunnen vinden dan 1,81 Å. Dat record stond al 30 jaar op naam van Texas A&M University.

De onderzoekers ontdekten het bij toeval tijdens een lopend onderzoek naar chroomverbindingen. Ze hebben de hoofdafmetingen van bis(2,6-diisopropylphenyl)diazadieen bepaald via röntgendiffractie. De precieze aard van de chroom-chroombinding moet nog worden onderzocht maar de metingen suggereren dat het een vijfvoudige binding moet zijn.

Er wordt bij aangetekend dat het molecuul waarschijnlijk geen praktisch nut heeft en alleen uit fundamenteel wetenschappelijk oogpunt interessant is. “We gaan hier geen octrooi op binnenhalen of kanker mee genezen”, aldus een van de onderzoekers.

bron: University of Delaware

Onderwerpen