Elf miljoen voor experimentele onderbouwing onderwijsvernieuwingen

Een reeks van 18 wetenschappelijk verantwoorde experimenten moet de komende jaren amtwoord geven een reeks prangende vragen over de toekomst van primair en voortgezet onderwijs. Minister Plasterk stelt er 11,4 miljoen euro voor beschikbaar.

Hoofddoel is om de volgende ronde van onderwijsvernieuwing voor de verandering eens te voorzien van een serieuze wetenschappelijke onderbouwing.

Het betreft onder meer experimenten met het herkennen van hoogbegaafdheid, efficiëntieverbeteringen ter reductie van het lerarentekort en - vooral - verbeterd taal- en rekenonderwijs. Zo wordt er gekeken naar het effect van computerrekenspelletjes op rekenvaardigheden, en naar wat er gebeurt als je de Nederlandse les rechtstreeks koppelt aan schrijfopdrachten voor de vakken science en geschiedenis.

In alle gevallen wordt gewerkt met controlegroepen die op de oude voet doorgaan, om zeker te weten dat de veranderingen echt verschil uitmaken.

In totaal hebben consortia van onderzoeksinstellingen, scholen en instellingen voor jeugdzorg 112 projectvoorstellen ingediend voor het zogeheten Actieprogramma Onderwijs Bewijs . Een jury onder leiding van KNAW-president Robbert Dijkgraaf heeft er de beste 18 uitgezocht.

Na deze schifting bleef de helft van het budget nog over. Dat geld wordt verdeeld in een tweede ronde. Details worden dit najaar bekend.

bron: Hoger Onderwijs Persbureau, Ministerie van OCW

Onderwerpen