Grondstofprijzen stijgen harder dan afzetprijzen

De afnemers van rubber- en kunststofproducten zullen moeten accepteren dat de prijzen de komende maanden met 15 tot 20 procent omhoog gaan. Anders dreigen de producenten ernstig in de knel te komen, waarschuwt de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK).

De NRK wijst er op dat de grondstofprijzen spectaculair zijn gestegen, vooral door de hoge olieprijs. Sinds begin 2004 is polypropeen gemiddeld de helft duurder geworden en is de prijs van polystyreen zelfs verdubbeld. De prognose is dat die prijzen de komende maanden alleen maar verder omhoog gaan.

Ondanks die hoge prijzen worden kunststoffen, rubbers en additieven steeds schaarser. Volgens de NRK is het hier en daar ‘al bijna routine’ dat van een bestelling maar 80 tot 90 procent wordt geleverd. Ook komt het steeds vaker voor dat er helemaal niet wordt geleverd omdat een natuurramp de fabriek plat heeft gelegd.

Volgens de NRK leidt de marktdominantie van grote en multinationale ondernemingen er echter toe, dat vele producenten niet in staat zijn om de kostprijsstijgingen door te berekenen. Daardoor komen hun marges steeds verder onder druk te staan en kunnen ze minder investeren en innoveren.

“Het is voor de vitaliteit en continuïteit van de individuele bedrijven en de sector als geheel van essentieel belang dat nieuwe kostenstijgingen kunnen worden doorberekend”, zo besluit de branchevereniging.

bron: NRK

Onderwerpen