Innovatieplatform lanceert publieke discussie-site

Een meerderheid van de Nederlandse kiezers is geïnteresseerd in wetenschap, en een iets kleinere meerderheid vindt dat de overheid daar meer geld in zou moeten steken. Dat blijkt uit een 'burgerpeiling' van MarketResponse in opdracht van het Innovatieplatform, waarvoor 1.008 stemgerechtigden zijn ondervraagd.

Het onderzoek werd gepresenteerd bij de presentatie van de website www.vriendenvanwetenschap.nl, die geïnteresseerden wil laten meediscussiëren over de toekomst van wetenschap in Nederland. De site is opgezet dankzij twee Innovatieplatformleden: KNAW-president Robbert Dijkgraaf en VU-collegevoorzitter René Smit.

Uit de peiling blijkt dat 61% van de bevolking voldoende geïnteresseerd is in wetenschap om er over te lezen in kranten en tijdschriften en op internet, of om naar populair-wetenschappelijke tv-programma’s te kijken.

Bijna driekwart wil dat Nederland universiteiten op wereldniveau heeft. 90% ziet wetenschap als voorwaarde voor langer en gezonder leven, 49% denkt dat het meer welvaart en welzijn brengt, en 70% denkt dat wetenschap nodig is om maatschappelijke problemen op te lossen.

Om een meerderheid meer geld te willen laten steken in wetenschap moet je even langer doorzeuren. Uiteindelijk blijkt 55% met het idee in te stemmen, maar pas nadat ze een serie concrete voorbeelden van (opbrengsten van) wetenschappelijk onderzoek onder de neus hebben gekregen. En dat valt dan weer prima te rijmen met de conclusie dat ruim driekwart vindt dat wetenschappers, en met name bètawetenschappers, meer zouden moeten laten zien waar ze mee bezig zijn.


Die 55 procent is ook opgesplitst naar politieke voorkeur. Het gulst zijn D66-stemmers, waarvan 77 procent meer geld voor wetenschap wil reserveren. GroenLinks is tweede met 66 procent, en de Partij voor de Dieren bungelt onderaan met 19 procent.

bron: Innovatieplatform

Onderwerpen