Kerncentrales worden nog ‘groener’ als je ze in de daluren laat bijklussen als waterstoffabriek. Een onderzoeker van het internationale atoomenergie-agentschap IAEA in Wenen presenteerde dit procestechnisch uitgekookte plannetje tijdens het voorjaarscongres van de American Chemical Society in San Diego.

Het idee van Ibrahim Khamis en collega’s komt neer op creatief hergebruik van de afgewerkte stoom, die uit de turbines van de centrale komt. Nu gaat die nog rechtstreeks naar de koeltoren (of de Westerschelde, als je het over Borssele hebt), waarbij je de restwarmte in haar geheel kwijt raakt.

In plaats daarvan zou je die stoom elektrolytisch kunnen splitsen in waterstof en zuurstof. Dat kost veel minder energie dan wanneer je vloeibaar water voor de elektrolyse gebruikt. De benodigde elektriciteit betrek je eveneens van de centrale; in de daluren heeft die meestal toch behoorlijk wat vermogen over.

Op de geproduceerde waterstof kun je vervolgens auto’s laten rijden of andere delen van de ‘waterstofeconomie’ laten draaien.

Klimaattechnisch zou het gunstiger moeten zijn dan de huidige waterstofproductie. Meestal worden daarvoor kolen, aardgas of andere koolwaterstoffen vergast, waarbij je per definitie grote hoeveelheden CO2 overhoudt als bijproduct.

Of het voldoende is om de tegenstanders van kernenergie over hun bezwaren heen te helpen, valt uiteraard nog te bezien.

bron: tweakers.net