In Japan is een simpele manier bedacht om diarylesters om te zetten in diarylethers door er koolstofmonoxide van af te splitsen. Dat is makkelijker dan die ethers synthetiseren uit twee helften, schrijven Junichiro Yamaguchi en collega’s van Waseda University in JACS.

Ze gebruiken er organometaalkatalysatoren voor met nikkel of palladium als metaal, gekoppeld aan een difosfineligand. Ze schrijven dat het al met meer dan 30 esters is gelukt, in het beste geval op gramschaal. Dat betekent dat je voldoende grote hoeveelheden van de resulterende ethers in handen kunt krijgen om ze te kunnen uitproberen als geneesmiddel. En de esters, die dienen als uitgangspunt, zijn relatief gemakkelijk te synthetiseren.

Tot nu toe worden die ethers meestal gemaakt via cross coupling van een arylhalide en een fenol met een koper- of palladiumkatalysator. Maar volgens de Japanners is dat duurder en tevens minder duurzaam, omdat je met gehalogeneerde afvalproducten blijft zitten.

bron: Waseda University