Dat kangoeroes minder methaan uitstoten dan koeien ligt niet aan een ander microbioom. Het is zelfs de vraag of het wel helemaal waar is, schrijven Australische en Zwitserse onderzoekers in het Journal of Experimental Biology.

Het zou verklaren waarom het nooit is gelukt om keihard een groot verschil in maagflora aan te tonen en dat het per definitie niet gaat lukken om runderen ‘klimaatvriendelijker’ te maken door transplantatie van kangoeroemicroben.

Volgens de publicatie zit het verschil in de snelheid waarmee de spijsvertering verloopt. Kangoeroes en runderen zijn allebei herkauwers, en ze beschikken allebei over een microbioom in het voorste gedeelte van hun spijsverteringssysteem. In beide microbiomen lijken bovendien grofweg dezelfde methaanproducerende archaea voor te komen. Maar kangoeroes jagen hun voer sneller dor dat systeem heen en geven zo die archaea minder tijd om hun werk te doen. De spijsvertering als geheel wordt er ook minder efficiënt door, waar de kangoeroe simpelweg voor compenseert door meer te vreten.

Geef je de dieren een beperkte hoeveelheid voer zodat ze zuinig aan moeten gaan doen met hun koolwaterstoffen, dan wordt de verblijftijd in het maagdarmkanaal groter en zie je prompt ook de methaanproductie toenemen.

Onderzoekers van de ETH Zürich, de universiteit van Zürich en de universiteit van Wollongong hebben het uitgeprobeerd door een tiental kangoeroes verschillende hoeveelheden alfalfa te voeren en daarbij zowel de absolute dagelijkse methaanuitstoot als de uitstoot per kilogram geconsumeerd voedsel te meten. Er kwam uit dat die uitstoot per kg lichaamsgewicht inderdaad maar 27% bedraagt van die van een rund, en vergelijkbaar is met die van niet-herkauwers zoals paarden en struisvogels. Maar de uitstoot per kilo voer is dus variabel.

De voor praktische doeleinden belangrijkste vraag, namelijk het verschil in uitstoot per kilogram biefstuk, wordt in deze publicatie nog niet beantwoord. Daartoe moet je namelijk kangoeroes volgen van de wieg tot de slager, en dat vraagt meer tijd.

Maar uit zo’n chemische levenscyclusanalyse zou dus wel eens kunnen komen dat kangoeroes helemaal niet zo milieuvriendelijk zijn als de Australiërs graag beweren.

bron: Universität Zürich, The Company of Biologists