Dat Fransen het zo zelden aan hun hart krijgen komt doordat ze zo veel kaas eten. Het metabolisme van dat type vet verlaagt op de een of andere manier de hoeveelheid LDL-cholesterol in het bloed, suggereren Deense onderzoekers in het Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Met slechts 15 proefpersonen is hun studie veel te klein om harde wetenschappelijke conclusies te trekken. Maar het zou wel de ‘Franse paradox’ verklaren: het percentage Fransen dat overlijdt aan een hartaanval is een factor vijf lager dan het percentage Finnen, hoewel de gemiddelde inname van verzadigde vetzuren in beide landen ongeveer even hoog (als in: véél te hoog) is.

Er is eerder gesuggereerd dat het aan vetten uit zuivel zou kunnen liggen. Dus gaven Hanne Bertram en collega’s van de universiteit van Aarhus hun proefpersonen diëten met extra melk, met extra veel kaas of met alleen boter als zuivelbron. Vetgehaltes en calorische waarden waren voor iedereen hetzelfde. Vervolgens werden urine en feces geanalyseerd met NMR op metabolieten die met de cholesterolhuishouding te maken hebben.

Resultaat: zowel melk als kaas verlaagden choline en trimethylamine N-oxide (TMAO) in de urine, verhoogden de hoeveelheid acetaat, propionaat en lipiden in de feces. Maar vergeleken met melk verlaagde kaas ook de citraat-, creatine- en creatinineconcentraties in de urine veel sterker, terwijl de gehaltes aan butyraat, hippuraat en malonaat significant stegen.

Bloedmonsters hebben de Denen zo te zien niet genomen, maar uit computermodellen leiden ze af dat de waargenomen metabolietconcentraties correleren met minder LDL-cholesterol bij de kaaseters - kwestie van massabalansen.

Naar de verklaring kunnen ze voorlopig slechts gissen. Ze vermoeden dat ingrediënten in zuivel de darmflora op een aparte manier stimuleren. Het verschil tussen kaas en melk zou vervolgens ziten in het caseïnegehalte; dat eiwit wordt inmmers relatief langzaam verteerd.

Al met al een onderzoek dat op zich niet zo veel zegt maar wel een vervolgonderzoek op veel groterer schaal rechtvaardigt.

bron: American Chemical Society