Japanse onderzoekers hebben voor het eerst methaangas gewonnen uit clathraten op de oceaanbodem. Ze hopen het gas te kunnen inzetten als alternatief voor kernenergie, meldt de Britse omroep BBC.

Die clathraten zijn ijskristallen waarin methaanmoleculen zitten opgesloten. Ze zijn stabiel bij lage temperatuu en hoge druk. Bekend is dat op sommige stukken oceaanbodem enorme hoeveelheden methaan in deze vorm zijn te vinden; geschat wordt dat het zeker tweemaal zo veel is als alle nu bekende aardgasvoorraden bij elkaar. Sommigen zien dat als een risico: wanneer door seismische activiteit een deel van het gas uit zichzelf omhoog zou komen, zou dat op z’n minst een spectaculaire versterking van het broeikaseffect opleveren.

De Japanse voorraad, in de Nankai-trog op 50 kilometer van de kust, is relatief bescheiden maar naar schatting groot genoeg om voor 10 jaar in de aardgasbehoefte van het land te voorzien. Wat des te aantrekkelijker is omdat Japan nu nog vrijwel al zijn gas moet importeren.

In een persbericht meldt het staatsbedrijf JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation) dat het sinds 2001 bezig is met een project om het methaan naar boven te krijgen. In eerste instantie is geprobeerd om de clathraten te dissociëren door ze met heet water te behandelen. Maar inmiddels is gekozen voor een methode waarbij de kristallen worden opgelost door lokaal de druk te verlagen, kennelijk door afkoeling.

Hoe daarbij wordt gezorgd dat al het vrijkomende methaan netjes wordt opgevangen in plaats dat het ongecontroleerd naar boven komt, is uit de berichtgeving niet op te maken..

De huidige winning is nog experimenteel en op kleine schaal. Het gewonnen aardgas wordt niet gebruikt maar afgefakkeld, en de overige scheepvaart wordt dan ook met klem aangeraden om twee kilometer uit de buurt van het exploratieschip Chikyu te blijven.

Loopt de proef goed af, dan staat winning op commerciële schaal voor 2016-2018 op het programma.

bron: BBC News, JOGMEC

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken

Onderwerpen