Zodra Brussel de huidige importheffingen laat vervallen, is bio-ethanol concurrerend als grondstof voor wat nu nog ‘petro’-chemie heet. De lobby om dit voor elkaar te krijgen is in volle gang, zo onthulde de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie tijdens haar traditionele voorjaarspersconferentie.

Bij die gelegenheid werd tevens duidelijk dat de Nederlandse chemische industrie qua omzet alweer dicht tegen het niveau van voor de crisis aan zit. De productie blijft iets achter maar hier en daar lopen bedrijven alweer tegen capaciteitsproblemen aan. De investeringen zullen dit jaar dan ook uitkomen op 1,5 à 1,6 miljard euro, bijna driekwart meer dan de 0,9 miljard van 2010.

 

Maar dat is lang niet zo verrassend als de urgentie waarmee de chemie anno 2011 van haar verslaving aan aardolie af blijkt te willen. Al is het eigenlijk niet zo’n wonder wanneer je ziet hoe heftig de prijs van die aardolie momenteel op en neer gaat.

 

VNCI-voorzitter Werner Fuhrmann wijst er op dat Europa geen invoerheffing op ruwe olie kent, terwijl die op alcohol kan oplopen tot 60 procent. Dat maakt het voor zijn achterban onaantrekkelijk om bio-ethanol te dehydrogeneren tot etheen als basis voor ‘groene’ kunststoffen. Etheen produceren door aardolie te kraken is gewoon goedkoper.

 

Technisch is de omschakeling niet zo moeilijk en volgens Fuhrmann produceert een land als Brazilië ethanol genoeg. Er moet dus een business case zijn voor bio-etheen, al is hij de eerste om te stellen dat je voor elk product en elke ethanolbron apart moet nagaan of het echt een vooruitgang betekent qua duurzaamheid.

Volgens VNCI-directeur Colette Alma is het grote probleem dat de invoerrechtenkwestie onderdeel uitmaakt van een veel groter onderhandelingscircus, waar weinig schot in zit. Ze hoopt dat er iets valt te regelen wanneer de vrijstelling alleen geldt voor ethanol die daadwerkelijk als chemische grondstof wordt gebruikt, en niet voor de veel grotere hoeveelheid die wordt verbrand.

 

“Als we hier niet aan beginnen doen ze het elders in de wereld, en dan gaan we deze duurzaamheidsslag ook weer verliezen”, verzucht ze.

 

bron: VNCI

Onderwerpen