Binnen vier jaar moet de Nederlandse chemische industrie stoppen met het gebruik van Gronings aardgas. Dat staat in een brief die minister Wiebes van EZ naar zo’n 200 al dan niet chemische grootverbruikers heeft gestuurd.

Dat hij die brief zelf heeft ondertekend, doet vermoeden dat het dit keer menens is. De afgelopen jaren hebben ambtenaren en bedrijven heel veel overlegd over energietransities, maar in de praktijk gebeurde er niet zo gek veel.

Wiebes kan echter moeilijk anders nu algemeen wordt verwacht dat het Staatstoezicht op de Mijnen de Groningse gaswinning nog veel verder zal willen terugbrengen dan tot nu toe is gebeurd, teneinde het risico op aardbevingen boekhoudkundig enigszins acceptabel te houden.

De grootverbruikers mogen nu kiezen. Wiebes ziet het liefst dat ze de gelegenheid te baat nemen om hun energievoorziening te verduurzamen. Lukt dat niet zo snel, dan kunnen ze ook overschakelen op Russisch of Noors aardgas. De calorische waarde daarvan is echter hoger, zodat met name veel branders zullen moeten worden aangepast.

De termijn van vier jaar is vermoedelijk gekozen omdat vrijwel alle betrokken bedrijven gedurende die periode wel een keer plat moeten voor groot onderhoud. Tijdens die reguliere shutdown kan dan meteen de gasvoorziening worden aangepast.

In het Radio 1 Journaal suggereerde Hans Grünfeld, directeur van grootverbruikersvereniging VEMW, overigens al dat het logischer is om de gasleveranties aan België en Duitsland stop te zetten teneinde de eigen industrie te kunnen ontzien. De vraag is natuurlijk of dat überhaupt haalbaar is, en of het verstandig is de transitie wéér verder vooruit te schuiven.

Aan de andere kant loop je het risico dat heel wat fabrieken gewoon zullen worden gesloten omdat ze te oud en te weinig rendabel zijn om nog in te investeren.

bron: FD, Radio 1

Onderwerpen