De sorbitol gelator

Je kunt nu het reumamedicijn naproxen inpakken in een hydrogel en het zo veilig door je maag loodsen. Onderzoekers van de University of York hopen dat je dit soort medicijnen op deze manier kunt slikken zonder dat je maagklachten krijgt, melden ze in Chemical Communications.

De basis van de gel is een dibenzylideen-sorbitolgel die de onderzoekers al eerder rapporteerden. Om te zorgen dat de gel ook vormt in waterige oplossingen voegden ze een acylhydrazide groepen toe aan de molecuulstructuur.

David Smith en zijn collega’s zijn erin geslaagd om naast naproxen ook ibuprofen en mesalazine in hun hydrogel te vangen. Bij naproxen doen ze dit door de moleculen vanuit een oplossing in de gelstructuur te laten diffunderen onder zure omstandigheden. Deze methode is echter niet geschikt voor de andere moleculen, omdat die niet goed oplosbaar zijn. Dus maakten de onderzoekers een mix van de vaste stoffen van de gel en het medicijn, die vervolgens door sonificatie in een waterbad een gel vormen.

Vervolgens testten de onderzoekers of de gel stabiel bleef onder omstandigheden gelijk aan het menselijk lichaam. De gel met naproxen gaf bij een pH van 7 slechts 33 % van het medicijn af binnen een dag, maar bij een pH van 8 werd al het medicijn losgelaten. Dit is volgens de onderzoekers ideaal voor orale toediening, omdat de maag erg zuur is maar de pH van de darmen rond de 8 ligt.

Goede data over de overige medicijnen konden de onderzoekers niet krijgen, omdat ze erg onregelmatige afgiftepatronen hadden. De onderzoekers wijten dit aan de onoplosbaarheid van de moleculen, en ze vermoeden dat het toevoegen van apolaire biomoleculen aan de proefopstelling dit probleem wellicht kan verhelpen.

Naproxen geeft momenteel nare effecten als het in de maag komt, zoals de vorming van maagzweren. Deze gel zou deze problemen kunnen oplossen door het medicijn pas los te laten in de darmen. Helaas lukt dit nu nog niet omdat de gel bij een pH lager dan 2 onstabiel wordt, dus kijken de onderzoekers nog naar een eventuele co-gelator om het geheel stabieler te maken.