Een microbiële vorm van het pigment melanine zet ioniserende straling om in elektrische stroom. Wellicht kun je er dus de energievoorziening van satellieten en andere ruimtevaartuigen mee verzorgen, suggereren optimistische Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift Bioelectrochemistry.

Het zou tevens moeten verklaren hoe het komt dat melanine sommige bacteriën niet alleen tegen uv-straling beschermt maar ook tegen gammastraling. In de omgeving van Tsjernobyl is dit effect daadwerkelijk waargenomen: sommige micro-organismen lijken daar door de stralng zelfs harder te gaan groeien.

Het nu gepubliceerde onderzoek, met behulp van diverse elektrochemische meetmethodes, doet vermoeden dat melanine beschikt over een uniek mechanisme om stralingsschade te repareren. Zoals bekend slaat gammastraling elektronen weg uit moleculen. Bij melanine blijkt hierdoor de redoxpotentiaal echter dusdanig te veranderen dat het molecuul in staat is om elektronen te onttrekken aan zijn omgeving teneinde de ontstane gaten op te vullen.

Het komt er dus op neer dat melamine onder invloed van gammastraling voortdurend wordt geoxideerd en vervolgens zichzelf weer reduceert, en dat daarbij elektronen naar het melanine toe stromen. Waar die elektronen precies vandaan komen is niet helemaal duidelijk.

De auteurs hebben overigens waargenomen dat de aanwezigheid van een uitgeproken reductor het proces versterkt, wat natuurlijk geen wonder is.

Wat er op moleculair niveau precies gebeurt, is vooralsnog niet duidelijk.

bron: DOE/Savannah River National Laboratory

Onderwerpen